Waarom een aansluitovereenkomst en geen verwerkersovereenkomst?

Antwoord

VECOZO faciliteert in opdracht van haar opdrachtgevers diverse diensten. Voorbeelden van onze opdrachtgevers zijn zorgverzekeraars, Stichting Grouper en gemeenten. Afhankelijk van onze dienstverlening kan het zijn dat VECOZO optreedt als verwerker van de betreffende opdrachtgever of uitsluitend van u als zorgaanbieder. Als wij optreden als verwerker van zorgaanbieders zijn de benodigde verwerkersafspraken opgenomen in de toepasselijke Bijzondere voorwaarden en uw aansluitovereenkomst.

Voor de overige diensten treedt VECOZO op als verwerker namens haar opdrachtgevers (de verwerkingsverantwoordelijke). Voorbeelden hiervan zijn de diensten VSP-EDP (Elektronisch Declaratieportaal) en COV (Controle op Verzekeringsgegevens). Voor deze diensten bepalen onze opdrachtgevers het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. In die gevallen heeft VECOZO een verwerkersovereenkomst gesloten met haar opdrachtgevers.

U leest meer hierover op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen