Waarom een aansluitovereenkomst en geen verwerkersovereenkomst?

Antwoord

Wij faciliteren in opdracht van onze opdrachtgevers. Voorbeelden van onze opdrachtgevers zijn Stichting Grouper gemeenten en zorgverzekeraars. Afhankelijk van onze dienstverlening kan het zijn dat wij optreden als verwerker van de betreffende opdrachtgever of alleen van u als zorgaanbieder. Als wij optreden als verwerker van zorgaanbieders zijn de benodigde verwerkersafspraken opgenomen in de toepasselijke Bijzondere voorwaarden en uw aansluitovereenkomst.

Voor de overige diensten treden wij op als verwerker namens onze opdrachtgevers (de verwerkingsverantwoordelijke). Voorbeelden hiervan zijn de diensten VSP-EDP (Elektronisch Declaratieportaal) en COV (Controle op Verzekeringsgegevens). Voor deze diensten bepalen onze opdrachtgevers het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. In die gevallen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met onze opdrachtgevers.

U leest meer hierover op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen