Berichtenverkeer Wlz

Digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en zorgkantoren in het kader van de Wet langdurige zorg.

Gebruikmaken van deze dienst

In 't kort

  • Opdrachtgever: Zorgverzekeraars
  • Standaard berichten conform de specificaties van Zorginstituut Nederland (ZIN) en Vektis.
  • Digitaal registratieberichten uitwisselen tussen zorgaanbieders en alle zorgkantoren/zorgverzekeraars
  • Snel, veilig en betrouwbaar
  • Berichten handmatig verzenden en ontvangen via het VECOZO-portaal, of geautomatiseerd via een koppeling met uw softwarepakket

Introductie

Via Berichtenverkeer Wlz wisselen zorgaanbieders, zorgkantoren en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) informatie uit in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het indiceren, toewijzen en leveren van zorg aan Wlz-gerechtigden wordt via deze dienst geregistreerd en gevolgd in de vorm van (retour)berichten.

De dienst digitaliseert en uniformeert de gegevensuitwisseling tussen partijen en controleert op een correcte aanlevering en routering van de gegevens.

De status van een bericht kan op elk moment worden gecontroleerd.

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Nieuws

Klant worden

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.