Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Berichtenverkeer Wlz?

Antwoord

Het Wlz-berichtenverkeer is bedoeld voor instanties met een Wlz-erkenning.

Om van het Wlz-berichtenverkeer gebruik te kunnen maken dient u over een softwareprogramma te beschikken dat de Wlz-berichten kan aanmaken en inlezen. VECOZO kan u geen advies geven over welk programma het meest geschikt is. Neem hiervoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging, of collega’s waarvan u weet dat zij gebruik maken van het Wlz-berichtenverkeer via VECOZO.

Om berichten te kunnen ontvangen en versturen via de VECOZO website dient u te beschikken over een geldig persoonlijk certificaat met de juiste autorisatie. Dat is het geval als u na het inloggen onder Mijn Diensten de dienst Berichtenverkeer Wlz ziet, met daaronder de opties 'Bericht opstellen' en 'Bericht zoeken'.

Als u berichten rechtstreeks via uw softwarepakket kunt versturen en ontvangen is voor de koppeling met dat softwarepakket een geldig systeemcertificaat met de juiste autorisatie nodig.

De certificaten dienen te vallen onder de AGB-code die in het Wlz-bericht wordt genoemd, of onder een koepelcode of beheerstichting, mits hiervoor door de onderliggende instantie een toestemmingsverklaring is afgegeven.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer