Hoe maak en verstuur ik een notitie?

Antwoord

Om een nieuwe notitie te versturen logt u met uw persoonlijk certificaat in op het VECOZO-portaal, kiest u onder de dienst Berichtenverkeer Wlz voor ‘Notitieverkeer’ en klikt u linksboven in uw scherm op de knop ‘Nieuwe notitie’.

U kunt kiezen uit drie notitie-sjablonen:

  • Zorgtoewijzing: dit sjabloon gebruikt u wanneer u een zorgtoewijzing wilt aanvragen, muteren of overzetten als dat via het reguliere Wlz-berichtenverkeer niet mogelijk is;
  • Cliënt: dit sjabloon gebruikt u als u een notitie wilt versturen die specifiek gaat over één cliënt;
  • Algemeen: dit sjabloon gebruikt u wanneer de cliëntgegevens niet of beperkt bekend zijn, of als een algemene vraag heeft.

In het veld 'Van' ziet u de afzender van de te verzenden notitie staan. Dit is de AGB-code waaronder het persoonlijk certificaat valt waarmee u bent ingelogd. Logt u in onder een beheerstichting/koepel die namens een aantal onderliggende instanties het notitieverkeer mag afhandelen, dan kunt u hier zelf de betreffende AGB-code selecteren.

Via de knoppen ‘Voeg zorgverlener toe’ en 'Voeg zorgkantoor toe' kunt u een of meerdere geadresseerden toevoegen. Dit doet u door de gewenste AGB-code of UZOVI-code op te zoeken of in te voeren, en daarna een of twee keer op de knop Selecteer te klikken, totdat de geadresseerde is vastgelegd. Deze wordt dan onder het kopje ‘Aan’ toegevoegd met een blokje 'AGB' of 'UZOVI'.

geadresseerde.jpg

Elk sjabloon heeft zijn eigen specifieke velden, waarvan er sommige verplicht ingevuld moeten worden. Deze zijn te herkennen aan een rode asterix. Zolang deze velden niet zijn ingevuld kan de notitie niet verstuurd worden.

In het tekstveld van de notitie kunt u een tekst tot maximaal 4.000 karakters invoeren. Ook kunt u een bijlage toevoegen, met een maximale grootte van 4 Mb. De bestandsnaam mag alleen cijfers, letters, koppeltekens, liggende streepjes en punten bevatten, dus geen spaties of bijzondere leestekens.

Daarnaast kunt u aangeven of en op welk adres u een notificatie per e-mail wilt ontvangen als er via het notitieverkeer een antwoord op uw notitie komt.

Als alle gegevens zijn ingevuld klikt u op de knop Verstuur om de notitie te versturen naar de geselecteerde ontvanger(s).

Zodra de notitie verzonden is kunt u deze terugvinden in de postbus 'Verzonden'.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer