Hoe machtig ik een partij om namens mijn instantie het Berichtenverkeer Wlz af te handelen?

Antwoord

Het is mogelijk om een andere instelling (AGB-code of beheerstichting) of instantie (tussenpartij software of administratief) namens uw eigen instelling het Berichtenverkeer Wlz en/of notitieverkeer te laten afhandelen. Daarvoor dient door de VECOZO-contactpersoon een machtiging te worden afgegeven door het invullen van een toestemmingsverklaring.

Toestemmingsverklaring aan een beheerstichting

AGB-codes met als zorgsoort 41, 43, 49, 61 en 66 zijn AGB-codes van beheerstichtingen. Deze stichtingen fungeren als overkoepelende AGB-codes en kunnen door onderliggende instellingen via een toestemmingsverklaring gemachtigd worden om namens hen het declaratie- en/of berichtenverkeer en notitieverkeer te verzorgen. Indien u een beheerstichting of andere instantie binnen uw onderneming daartoe machtigt kunt u met certificaten van die gemachtigde instantie de Wlz-berichten en notities van de onderliggende instellingen versturen en raadplegen.

U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken met behulp van het Aanvraagformulier interne toestemmingsverklaring:

Formulier interne toestemmingsverklaring

 

Voor het machtigen gelden een paar spelregels:

  • Alle AGB-codes zijn contractueel aangesloten bij VECOZO voor de Wlz;
  • Een beheerstichting/instantie kan door meerdere onderliggende instellingen gemachtigd worden;
  • Een beheerstichting kan zelf geen machtiging verlenen, alleen gemachtigd worden;
  • Een onderliggende instantie kan altijd maar één beheerstichting of andere instantie machtigen;
  • Een instelling die door een andere instelling gemachtigd is kan op haar beurt niet ook nog eens zelf een instelling machtigen.

Let op: voordat u gaat machtigen is het raadzaam om eerst uw zorgkantoor te raadplegen. Daarmee heeft u namelijk onder bepaalde AGB-codes overeenkomsten afgesloten m.b.t. zorgtoewijzing, declaraties en Wlz-berichtenverkeer. Deze AGB-codes moeten overeenkomen met de codes die u via VECOZO wilt gebruiken of machtigen.

Toestemmingsverklaring intrekken

Een afgegeven machtiging kan weer worden ingetrokken met behulp van het Aanvraagformulier intrekken interne toestemmingsverklaring:

Formulier intrekken interne toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring aan derden

U kunt er voor kiezen om het Wlz-berichtenverkeer van uw instelling te laten afhandelen door een derde partij. Denk daarbij aan een administratiekantoor, of aan een softwareprogramma dat wordt gehost door derden.

De contactpersoon van de betreffende instelling(en) kan dit met zijn of haar persoonlijk certificaat direct inregelen via een online toestemmingsverklaring, en indien gewenst ook weer stopzetten.

Let op: het is niet mogelijk om gelijktijdig een toestemmingsverklaring af te geven aan zowel een beheerstichting als aan een derde partij. Ook kan een beheerstichting zelf geen toestemmingsverklaring afgeven. De onderliggende instellingen moeten daarom niet de beheerstichting machtigen, en die vervolgens weer de derde partij, maar moeten allemaal zelf rechtstreeks toestemming afgeven aan de derde partij.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer