Waarom keurt VECOZO mijn Wlz-bericht af?

Antwoord

VECOZO keurt berichten af als deze technisch niet correct zijn. Dat garandeert dat de geadresseerde partij de berichten ook daadwerkelijk kan ontvangen en inlezen.

Bij het aanbieden van berichten vindt vrijwel meteen een ontvangstcontrole plaats. Daarbij wordt gekeken of het bericht herkenbaar en leesbaar is, of het de juiste versie en grootte heeft, en of de indiener, afzender en geadresseerde aangesloten en geautoriseerd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het bericht meteen afgekeurd en kunt u dit NIET daadwerkelijk indienen.

De tijdens de eerste controle goedgekeurde berichten kunnen daadwerkelijk ingediend worden. Er vindt dan een tweede, meer technisch-inhoudelijke ketencontrole plaats, op basis van XSD- en XSLT-controles die zijn opgesteld door Zorginstituut Nederland. Hierbij wordt gekeken of alles op de juiste plek en in de juiste volgorde staat, en of de inhoud voldoet aan de regels die binnen de keten zijn vastgesteld. Dat kan afhankelijk van de drukte enige minuten duren.

Als het bericht tijdens deze controle wordt afgekeurd, wordt het NIET doorgezonden naar de geadresseerde. Het ingediende bericht krijgt de status ‘Afgekeurd door dienst’, en meestal wordt er een foutbericht of retourbericht naar de indiener verzonden. In de detailinformatie van het ingediende bericht ziet u waarom het bericht is afgekeurd.

Zowel foutberichten als retourberichten worden waar mogelijk gekoppeld aan het heenbericht, en zijn te vinden via het tabblad 'Gerelateerde berichten'. Voor meer informatie zie Een bericht indienen.

Een overzicht van de generieke afkeurredenen die voor kunnen komen (foutcodes die beginnen met 'BRS') vindt u in de Lijst met foutcodes van het Berichtloket.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer