Groupers

De Onderhanden werk (OHW)-Grouper brengt de waarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde, werk in beeld. Uit de Declaratie-Grouper wordt duidelijk welke zorgproducten gedeclareerd kunnen worden.

Gebruikmaken van deze dienst

In 't kort

  • Opdrachtgever: Stichting Grouper
  • Declaratie-Grouper: voorkomen van weigeren of terugvorderen declaratie door zorgverzekeraar, doordat DBC juist is geregistreerd
  • Onderhanden werk (OHW)-Grouper: grotere zorginstellingen kunnen periodiek voor hun Onderhanden Werk een voorschot krijgen van zorgverzekeraars
  • Declaratie-Grouper: geen risico dat patiënt niet wil betalen, door declareren aan zorgverzekeraar

Introductie

De Declaratie-Grouper wordt gebruikt door zorgaanbieders medisch specialistische zorg, die declareren met de ZH (ziekenhuis)-standaard. Zij gebruiken de Declaratie-Grouper voor het afleiden van DBC-zorgproducten en add-ons (declarabele prestaties). De zorgaanbieder declareert deze producten bij de zorgverzekeraar.

De Onderhanden werk (OHW)-Grouper brengt de waarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde, werk in beeld. Die informatie kan voor de bevoorschottingsdoeleinden worden gebruikt.

Om gebruik te kunnen maken van de OHW-Grouper hebt u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie voor deze dienst.

Voor de Declaratie-Grouper is een geldig VECOZO-systeemcertificaat met de autorisatie voor de dienst van belang.

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Documenten

Documentatie over dienst
Titel Type Grootte Gewijzigd
Casussen Groupers (ZIP) zip 116,7 kB 20-06-2018
Foutmeldingen Declaratie- en OHW-Grouper pdf 603,3 kB 20-01-2020
OHW-Grouper Aanleverstandaard en retourspecificaties 3.0 pdf 1,75 MB 11-12-2018
Omschrijving casussen Groupers pdf 2,49 MB 11-12-2018

Klant worden

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.

Nieuws