Wlz raadpleegfunctie

Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders om te controleren of een burger een Wlz indicatie heeft.

Gebruikmaken van deze dienst

In 't kort

  • Opdrachtgever: Zorgverzekeraars
  • Hiervoor geeft de zorgaanbieder zelf BSN, geboortedatum en peildatum op van de betreffende cliënt
  • Snel inzicht krijgen of er sprake is van een Wlz-indicatie van een cliënt
  • Peildatum mag zowel in het verleden als in de toekomst liggen. Een peildatum in het verleden mag maximaal 3 jaar in het verleden liggen (vanaf 01-01-2018)
  • Gegevens raadplegen via de VECOZO website of een geautomatiseerde aansluiting vanuit uw eigen software

Introductie

Zorgaanbieders beschikken niet over een actueel inzicht van een eventueel aanwezige Wlz-indicatie van verzekerden. Er kan sprake zijn van samenloop tussen vergoeding uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Via de dienst Wlz raadpleegfunctie kan een zorgaanbieder nagaan of een cliënt beschikt over een Wlz-indicatie. Dit stelt de zorgaanbieder in staat om tijdig te verifiëren of de cliënt gebruik kan maken van zorglevering op basis van de Wlz en of de levering van de gevraagde zorg in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Wlz.

Veelgestelde vragen

Monitor Zorgbemiddeling gebruiken

Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.