Wlz raadpleegfunctie

Wlz raadpleegfunctie voor zorgaanbieders om te controleren of een burger een Wlz indicatie heeft.

Gebruikmaken van deze dienst

In 't kort

  • Opdrachtgever: zorgkantoren
  • Snel inzicht krijgen of er sprake is van een Wlz-indicatie van een cliënt
  • Peildatum mag zowel in het verleden als in de toekomst liggen. Een peildatum in het verleden mag maximaal 3 jaar in het verleden liggen
  • Gegevens raadplegen via de VECOZO website of een geautomatiseerde aansluiting vanuit uw eigen software

Introductie

Zorgaanbieders beschikken niet over een actueel inzicht in een eventueel aanwezige Wlz-indicatie van verzekerden. Er kan sprake zijn van een samenloop tussen vergoeding uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en vergoeding uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Via de dienst Wlz raadpleegfunctie kan een zorgaanbieder nagaan of een cliënt beschikt over een Wlz-indicatie, met in voorkomende gevallen verblijf in een instelling met of zonder behandeling. Zorgkantoren stellen deze informatie beschikbaar via de dienst Wlz raadpleegfunctie. Dit stelt de zorgaanbieder in staat om tijdig te verifiëren of de cliënt gebruik kan maken van zorglevering op basis van de Wlz, en of de levering van de gevraagde zorg in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Wlz.

Veelgestelde vragen

Klant worden

Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.

Nieuws