Hoe kan ik gebruikmaken van de Berichtenbox?

Antwoord

Log in op VECOZO en ga naar Mijn Diensten > Berichtenbox.

Om gebruik te maken van de Berichtenbox hebt u een geldig persoonlijk certificaat nodig. De Berichtenbox is hieraan gekoppeld. Als u bijvoorbeeld voor meerdere praktijken persoonlijke certificaten hebt, hebt u ook meerdere aparte berichtenboxen Elke Berichtenbox  is met het bijbehorende certificaat te benaderen. U kunt niet met één certificaat inloggen en meerdere berichtenboxen tegelijk bekijken, of voor meerdere berichtenboxen de zichtbaarheid in het adresboek en de e-mailnotificaties instellen.

Om de Berichtenbox te gebruiken moet u eerst de gebruiksvoorwaarden accepteren. Dit doet u als u voor de eerste keer naar de Berichtenbox gaat, hierdoor wordt u als gebruiker geactiveerd. Bij het weigeren van de gebruiksvoorwaarden wordt de Berichtenbox niet geactiveerd en kunt u deze niet gebruiken.

U bent standaard niet zichtbaar in het adresboek van de Berichtenbox. Wilt u zichtbaar zijn voor andere partijen, dan stelt u dit zelf eenvoudig in via de website. Ga hiervoor via onze homepage naar Mijn Diensten > Berichtenbox. Komt u hier voor het eerst, dan wordt gevraagd om enkele instellingen door te geven. U ziet onder andere de vraag of uw gegevens opgenomen mogen worden in het adresboek. U kunt dit op een later moment altijd nog aanpassen via Berichtenbox > Instellingen > Adresboek.

Let op! De Berichtenbox is geen vervanging voor de diensten ‘Berichtenverkeer Wmo’, Berichtenverkeer Wlz’ en ‘Berichtenverkeer Jeugdwet’. Uitwisseling van (on)gestructureerde berichten van en naar de gemeenten loopt nooit via de Berichtenbox!

Om de Berichtenbox te gebruiken dienen de gebruiksvoorwaarden te worden geaccepteerd. 

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Berichten

Functionele berichtenbox

Persoonlijke berichtenbox