Waarom krijg ik een foutmelding bij het toevoegen van bijlagen?

Antwoord

Het is mogelijk dat door de grootte van de toegevoegde bijlage(n) een foutmelding ontstaat. De maximale grootte van de totale bijlagen van 100 Mb of het maximum aantal van 50 bijlagen kan zijn overschreden.

Verstuur de bijlage(n) dan in een of meer nieuwe berichten, of maak de bijlagen kleiner.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Berichten

Functionele berichtenbox

Persoonlijke berichtenbox