Wie kan de Berichtenbox gebruiken?

Antwoord

De Berichtenbox is een VECOZO-dienst die beveiligde berichtuitwisseling mogelijk maakt tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren, en tussen zorgaanbieders en VECOZO. Het is een eenvoudige manier voor het versturen en ontvangen van ongestructureerde berichten (platte tekst), al dan niet vergezeld van een bijlage. Dit als aanvulling op de gestructureerde berichten die via andere VECOZO-diensten worden uitgewisseld.

De Berichtenbox is bestemd voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en VECOZO-medewerkers. De afdeling Support van VECOZO gebruikt de Berichtenbox om certificaatgegevens naar contactpersonen te verzenden. Softwarepartijen kunnen geen gebruik maken van de Berichtenbox.

Let op! De Berichtenbox is geen vervanging voor de diensten ‘Berichtenverkeer Wmo’, Berichtenverkeer Wlz’ en ‘Berichtenverkeer Jeugdwet’. De uitwisseling van (on)gestructureerde berichten van en naar de gemeenten loopt nooit via de Berichtenbox!

Tevens is het NIET toegestaan om medische dossiers te versturen via de Berichtenbox.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Berichten

Functionele berichtenbox

Persoonlijke berichtenbox