Wat heeft VECOZO nodig om bestanden en/of statusupdates naar mijn eigen webservice te sturen?

Antwoord

Als uw instantie een eigen webservice heeft kunnen alle statuswijzigingen en (retour)berichten naar uw webservice worden ‘gepusht’. Op deze manier worden de gegevens automatisch overgenomen in uw informatiesysteem, zodat u daarin altijd over de actuele status van de berichten beschikt.

Instanties die gebruik willen maken van een webservice dienen deze zelf te ontwikkelen; VECOZO kan hierbij geen ondersteuning bieden. Voor de webservice dient poort 443 gebruikt te worden, en dienen i.v.m. de noodzakelijke broker-instellingen een aantal gegevens aan VECOZO doorgegeven te worden:

● de AGB-code en naam van de instantie waarvoor de broker moet worden ingesteld;
● de datum waarop de broker online moet worden gezet;
● de berichtstroom waarvoor de broker moet worden ingesteld;
● de endpoint (URL) van uw webservice;
● SOAP versie: 1.1 of 1.2;
● MTOM: ja of nee;
● een e-mailadres waar notificaties m.b.t. foutmeldingen van uw webservice naartoe kunnen worden verstuurd.

De contactpersoon van uw organisatie dient het formulier ‘Formulier aflevermethode’ op te vragen via support@vecozo.nl. Middels dit formulier kunnen bovenstaande gegevens doorgegeven worden. Belangrijk hierbij is dat het verzoek komt vanuit het geregistreerde e-mailadres bij VECOZO van de contactpersoon.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars