Welke algemene of betaalvoorwaarden van de zorgverzekeraars zijn voor mij van toepassing?

Antwoord

Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgaanbieders over het declareren van geleverde zorg via afgesloten inkoop- of betaalovereenkomsten. Als u geen inkoop- of betaalovereenkomst heeft gesloten met de zorgverzekeraar, dan zijn de meest actuele algemene of betaalvoorwaarden van toepassing zoals terug te vinden op de website van de zorgverzekeraar bij de beroepsgroep waar u toe behoort. Als u gebruik maakt van de dienst VSP-EDP om te declareren bij zorgverzekeraars, dan wordt u geacht bekend te zijn met deze algemene of betaalvoorwaarden en deze geaccepteerd te hebben. Via VECOZO kunt u declaratiegegevens verzenden en retourinformatie ontvangen. Heeft u inhoudelijke vragen over de declaraties of de toepasselijke algemene of betaalvoorwaarden? Neem dan contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars