Hoe stel ik een declaratie op?

Antwoord

Een declaratiebestand moet aan bepaalde specificaties voldoen, de zogeheten EI-standaard. Welke standaard gehanteerd moet worden is afhankelijk van de zorgsoort waarbinnen u werkzaam bent.

Om een declaratiebestand dat aan een EI-standaard voldoet aan te maken hebt u een specifiek softwareprogramma nodig. Declaraties die in bijvoorbeeld MS Word of MS Excel zijn aangemaakt voldoen niet aan de standaard! VECOZO kan u niet adviseren welk programma het meest geschikt is. Neem daarvoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging of collega’s waarvan u weet dat zij al declareren via VECOZO.

Welke EI-standaarden en versies worden ondersteund door zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Dienst Justitiële Inrichtingen kunt u in de documenten met Declaratiemogelijkheden zien. U vindt deze mogelijkheden via (Mijn) Diensten > Declareren > Documenten > Documentatie over dienst. De overzichten gaan terug tot een aantal jaar in het verleden. U kunt dus ook declaraties over een periode verder in het verleden indienen. Spreek dit wel altijd eerst af met de ontvangende partij.

Let op: voor de factuurnummers en bestandsnamen van declaraties gelden een aantal regels, opgesteld door Vektis.

  • De factuurnummers mogen geen spatie op de beginpositie bevatten. Voor de rest zijn alle mogelijke combinaties van tekens toegestaan.
  • De bestandsnamen mogen alleen cijfers, letters, koppeltekens, liggende streepjes, spaties en punten bevatten.

Meerdere declaraties (ook voor verschillende zorgverzekeraars, maximaal 30 bestanden) mogen in de vorm van een zip-bestand gebundeld worden aangeleverd. Ongeacht de hoeveelheid bestanden mag deze maximaal 20 Mb (gezipt) en 300Mb uitgepakt zijn. 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars