Hoe stel ik een declaratie op?

Antwoord

Een declaratiebestand moet aan bepaalde specificaties voldoen, de zogeheten EI-standaard. Welke standaard gehanteerd moet worden is afhankelijk van de zorgsoort waarbinnen u werkzaam bent.

Om een declaratiebestand dat aan een EI-standaard voldoet aan te maken hebt u een specifiek softwareprogramma nodig. Declaraties die in bijvoorbeeld MS Word of MS Excel zijn aangemaakt voldoen niet aan de standaard! VECOZO kan u niet adviseren welk programma het meest geschikt is. Neem daarvoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging of collega’s waarvan u weet dat zij al declareren via VECOZO.

Welke EI-standaarden en versies worden ondersteund door zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Dienst Justitiële Inrichtingen kunt u in de documenten met Declaratiemogelijkheden zien. U vindt deze mogelijkheden via (Mijn) Diensten > Declareren > Documenten > Documentatie over dienst. De overzichten gaan terug tot een aantal jaar in het verleden. U kunt dus ook declaraties over een periode verder in het verleden indienen. Spreek dit wel altijd eerst af met de ontvangende partij.

Let op: voor de factuurnummers en bestandsnamen van declaraties gelden een aantal regels, opgesteld door Vektis.

  • De factuurnummers mogen geen spatie op de beginpositie bevatten. Voor de rest zijn alle mogelijke combinaties van tekens toegestaan.
  • De bestandsnamen mogen alleen cijfers, letters, koppeltekens, liggende streepjes, spaties en punten bevatten.

Meerdere declaraties (ook voor verschillende zorgverzekeraars, maximaal 30 bestanden, maximaal 20 Mb gezipt en 300 Mb uitgepakt) mogen in de vorm van een zip-bestand gebundeld worden aangeleverd.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars