Hoeveel retourbestanden kan ik aanbieden op een declaratiebestand via de Berichtenservice?

Antwoord

Per declaratie kan er slechts 1 retourbestand ingediend worden. Hierdoor geldt voor de Declareren berichtstromen dat er ook slechts één retourbestand per zip mag worden aangeleverd. Voor de AanvullendeRetourinfo bestanden geldt dat het wel is toegestaan om meerdere bestanden per declaratie in te dienen, maar mag er ook slechts 1 bestand per keer aangeleverd worden. 

Via de Aanvullende retourinformatie berichtstroom kunt u aanvullende informatie over de beoordeling van de ingediende declaratie terug sturen naar de zorgaanbieder. Dit is een aanvulling op het retourbestand dat door u wordt teruggestuurd. Er kunnen meerdere aanvullende retourinformatiebestanden worden ingediend per declaratie. De bestanden hoeven geen unieke naam te hebben, omdat via het TraceerId de uniciteit van de bestanden wordt gegarandeerd. Het is echter niet mogelijk om meerdere bestanden tegelijk in te dienen.

Het is dus niet mogelijk om meerdere bestanden in een zip in te dienen via één request, zoals dat wel mogelijk was via het oude VSP-EDP koppelvlak. Het indienen van een zip met daarin meerdere bestanden zal resulteren in een afkeuring via een foutbericht met retourcode BRS16. Een overzicht van alle foutcodes vindt u hier.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars