Wat is valideren?

Antwoord

De validatiemodule is een hulpmiddel waarmee u kunt controleren of een reeds aangemaakt declaratiebestand door uw softwarepakket technisch correct is aangemaakt. U kunt declaraties vooraf (voordat u deze indient en verzendt naar de zorgverzekeraar) of achteraf (als VECOZO de declaratie om een technische – dus niet inhoudelijke – reden heeft afgekeurd) valideren. Bij technische fouten zal de validatiemodule per regel aangeven wat de fout is.  

Voor het valideren van declaratiebestanden heeft u een geldig persoonlijk certificaat met declaratierechten nodig. De declaratiebestanden die u wilt gaan valideren moeten aan bepaalde specificaties (de zogeheten EI-standaard) voldoen. Hiervoor heeft u een softwarepakket voor uw specifieke zorgverlenerssoort nodig. VECOZO kan u niet adviseren welk programma het meest geschikt is. Neem daarvoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging of collega’s waarvan u weet dat zij al declareren via VECOZO.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars