Waarom is het DeclaratieID vervangen door een ConversatieID in de Berichtenservice?

Antwoord

Binnen het huidige VSP-EDP wordt door VECOZO aan iedere declaratie een uniek DeclaratieId toegekend. Het DeclaratieId wordt gebruikt om retourbestanden en aanvullende retourinformatie te koppelen aan de declaratie.

Bij de migratie van de declaratiestandaarden naar het generieke koppelvlak VSP-Koppeling gaat echter het DeclaratieId verdwijnen. De rol van het DeclaratieId wordt overgenomen door het ConversatieId dat binnen VSP-Koppeling wordt gebruikt om berichten die deel uitmaken van een conversatie aan elkaar te koppelen. Retourbestanden en aanvullende retourinformatiebestanden worden dan via het ConversatieId gekoppeld aan de bijbehorende declaratie.  Zolang een zorgaanbieder nog niet is aangesloten op de Berichtenservice krijgen ingediende declaraties nog een DeclaratieId.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars