Waarom is mijn declaratie afgekeurd?

Antwoord

Als u een declaratie indient wordt het bestand door VECOZO gecontroleerd op de N1 t/m N5 controles, die zijn bepaald door Vektis. Als blijkt dat de declaratie hier niet aan voldoet zal de declaratie de status “Afgekeurd door VECOZO” krijgen.

Als de declaratie wel voldoet aan de EI-standaard wordt deze doorgezonden naar de zorgverzekeraar. Die beoordeelt de declaratie en kan deze volledig vergoeden, of op basis van inhoudelijke gronden geheel of gedeeltelijk afkeuren. De declaratie krijgt in al deze gevallen de status ’Afgehandeld door de zorgverzekeraar’.

Afgekeurd door VECOZO

Per declaratiestandaard worden door Vektis Bedrijfs- en controleregels (RBC’s) opgesteld. Dit zijn de zogenoemde N1 tot en met N5 controleregels. Aan de hand van deze controles wordt gecontroleerd of het ingediende bestand aan de EI-standaard voldoet. Als dit niet het geval is, keurt VECOZO het gehele declaratiebestand af.

VECOZO heeft met de zorgverzekeraars de afspraak dat bestanden die bij hen bezorgd worden technisch gezien volledig in orde zijn. Omdat VECOZO declaratiebestanden niet mag bewerken, is het voor ons niet mogelijk om een declaratiebestand op te splitsen en de declaratieregels die wel in orde zijn door te sturen naar de ontvangende partij. Het gehele declaratiebestand wordt daarom afgekeurd.

In de retourinformatie worden retourcodes weergeven die de fouten in het declaratiebestand aangeven. Is dat niet geheel duidelijk? Dan kunt uw declaratiebestand aanbieden aan de validatiemodule. Deze module is te vinden op de website van VECOZO onder de dienst ‘Declareren’, en geeft precies aan wat waar fout is. Op basis van de uitkomst van de validatiemodule óf de retourinformatie kunt u het declaratiebestand aanpassen en opnieuw indienen. Uw softwareleverancier kan u hierbij ondersteunen en helpen met de betekenis van een retourcodes.

De controleregels en betekenis van de foutcodes vindt u terug in de documentatie over de betreffende declaratiestandaard op de website van Vektis.

declaratie%20retourinformatiegroot.jpg

Afgehandeld door de zorgverzekeraar

VECOZO kan niet aangeven wanneer een zorgverzekeraar een declaratiebestand in behandeling neemt, en waarom een declaratie niet of niet volledig door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Als het gedeclareerde bedrag niet (volledig) wordt vergoed, vindt u in de retourinformatie die de zorgverzekeraar meestuurt de reden daarvan. Hebt u vragen over deze inhoudelijke beoordeling, dan kunt u contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. VECOZO kan u hierbij niet van dienst zijn.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars