Waarom is mijn declaratie afgekeurd?

Antwoord

Wanneer u een declaratie indient wordt het bestand door VECOZO gecontroleerd op de N1 t/m N5 controles die worden aangeleverd door Vektis. Op het moment dat de declaratie hier niet aan voldoet zal de declaratie de status “Afgekeurd door VECOZO” hebben. Als de declaratie wel voldoet aan de EI-standaard, maar het ingediende bedrag niet volledig uitbetaald is door de zorgverzekeraar, krijg de declaratie de status “Afgehandeld door de zorgverzekeraar”.

Afgekeurd door VECOZO

Per declaratiestandaard worden door Vektis Bedrijf- en controleregels opgesteld. Dit zijn de zogenoemde N1 tot en met N5 controleregels, aan de hand waarvan gecontroleerd wordt of het ingediende bestand voldoet aan de EI-standaard. Als dit niet het geval is, dan keurt VECOZO het gehele declaratiebestand af.

VECOZO heeft met de zorgverzekeraars de afspraak dat bestanden die bij hun bezorg worden technisch volledig in orde zijn. Aangezien VECOZO declaratiebestanden niet mag bewerken, kunnen wij niet alleen een gedeelte alvast doorsturen. Het gehele declaratiebestand wordt dan ook niet doorgestuurd naar de geadresseerde partij.

In de retourinformatie worden retourcodes weergeven die de fouten in het declaratiebestand aangeven. Op basis daarvan kunt u het declaratiebestand aanpassen en opnieuw indienen. Uw softwareleverancier kan u hierbij ondersteunen en helpen met de betekenis van een retourcode.

De controleregels en betekenis van de foutcodes vindt u ook in de documentatie over de betreffende declaratiestandaard op de website van Vektis.

declaratie%20retourinformatiegroot.jpg

 

 

Afgehandeld door de zorgverzekeraar

VECOZO kan niet aangeven wanneer een zorgverzekeraar een declaratiebestand in behandeling neemt, en waarom een declaratie niet of niet volledig door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Als het gedeclareerde bedrag niet (volledig) wordt vergoed, vindt u in de retourinformatie die de zorgverzekeraar meestuurt de reden daarvan. Als u vragen hebt over de inhoudelijke beoordeling kunt u contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. VECOZO staat hier verder buiten.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars