Wat is een hoofdcontactpersoon?

Antwoord

Een hoofdcontactpersoon heeft binnen haar onderneming een administratieve rol en moet geïdentificeerd worden. De hoofdcontactpersoon is voor VECOZO het eerste aanspreekpunt bij verstrekking van informatie (denk aan relatiedagen en nieuwsbrieven), incidenten, datalekken en (informatie)beveiliging. De hoofdcontactpersoon is door de tekenbevoegde gemachtigd om een beperkt aantal contactpersonen aan te stellen en te verwijderen. De hoofdcontactpersoon kan ook de rol van contactpersoon en gebruiker krijgen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Aansluitovereenkomst

Identificeren en ondertekenen