Hoe wijzig ik mijn adres bij VECOZO?

Antwoord

Het bezoekadres van zowel uw hoofdonderneming als van (onderliggende) vestigingen staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en in het AGB-register. VECOZO gebruikt uw bezoekadres om post naartoe te sturen als er geen (afwijkend) correspondentieadres bij ons geregistreerd staat.

Het correspondentieadres van de vestiging zoals geregistreerd staat bij VECOZO, is alleen zichtbaar voor VECOZO zelf en wordt niet gecommuniceerd naar anderen. Fysieke schriftelijke correspondentie vanuit VECOZO wordt naar dit correspondentieadres verstuurd.

Als er sprake is van een correspondentieadres voor uw onderneming, dan wordt deze door VECOZO gebruikt om post naartoe te sturen voor uw onderneming. Dit betreft een door u gewenst adres waarop u post wilt ontvangen. Dit correspondentieadres van uw onderneming dient zowel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als bij het AGB-register geregistreerd te staan.

Bezoekadres

VECOZO kent twee typen bezoekadressen; het bezoekadres van de onderneming en het bezoekadres van een vestiging.

Bezoekadres van de onderneming

Een wijziging van dit bezoekadres voert u door bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en in het AGB-register. Wanneer de wijziging daar is doorgevoerd, dient het bezoekadres ook bij VECOZO gewijzigd te worden met een wijzigingsformulier. U wijzigt het bezoekadres van de onderneming via onderstaande link:
Aanvragen en wijzigen

 

Let op: uw bezoekadres en correspondentieadres zijn apart geregistreerd bij VECOZO. Wijzigt u uw bezoekadres dan wijzigt uw correspondentieadres niet automatisch mee en vice versa.

Bezoekadres van de vestiging

Een wijziging van dit bezoekadres voert u door bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en in het AGB-register. Wanneer de wijziging daar is doorgevoerd, neemt VECOZO het bezoekadres automatisch over vanuit het AGB-register.

Correspondentieadres

VECOZO kent twee typen correspondentieadressen, één bij de onderneming en één per vestiging.

Correspondentieadres van de onderneming
Het correspondentieadres van de onderneming wordt onder andere gebruikt voor het toesturen van de pincodebrieven voor het persoonlijke certificaat van de contactpersoon. Deze worden verstuurd ter attentie van de hoofdcontactpersoon.

Dit correspondentieadres kan enkel worden gewijzigd naar een adres wat in zowel het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als in het AGB-register staat geregistreerd als correspondentieadres. U wijzigt uw correspondentieadres van de onderneming via onderstaande link:
Aanvragen en wijzigen

 

Let op: denk er aan dat uw bezoekadres en correspondentieadres apart zijn geregistreerd bij VECOZO. Wijzigt u uw bezoekadres dan wijzigt uw correspondentieadres niet automatisch mee en vice versa.

Correspondentieadres van de vestiging
Het correspondentieadres van de vestiging wordt gebruikt voor het toesturen van de pincodebrieven van het persoonlijke certificaat van gebruikers, anders dan de contactpersoon, en het systeemcertificaat. Deze brieven worden verstuurd ter attentie van de contactpersoon.

Het bij VECOZO geregistreerde correspondentieadres van uw vestiging, is alleen zichtbaar voor VECOZO en wordt niet gecommuniceerd naar andere partijen.

Wilt u het correspondentieadres van de vestiging wijzigen? Stuurt u een e-mail administratie@vecozo.nl. U ontvangt dan van ons het juiste wijzigingsformulier.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten