Hoe wijzig ik een e-mailadres bij VECOZO?

Antwoord

VECOZO kan op meerdere plekken uw e-mailadres geregistreerd hebben staan. Bij een aantal diensten is het zelfs mogelijk om meer dan één e-mailadres in te stellen. De manier waarop u het e-mailadres instelt of wijzigt kan per dienst anders zijn. Ieder geregistreerd e-mailadres heeft zijn eigen functie en voor bepaalde e-mailadressen zijn specifieke voorwaarden opgesteld. Hieronder vindt u de mogelijke plekken waar het e-mailadres bij VECOZO geregistreerd staat.

Uw e-mailadres wordt op onderstaande manieren alleen bij VECOZO gewijzigd. Dit betekent dat het e-mailadres zoals geregistreerd in het AGB-register ongewijzigd blijft.

Op de website van het AGB-register kunt u uw huidige registratie inzien. Als de registratie niet juist is vindt u op deze website ook informatie over het wijzigen van uw gegevens.

E-mailadres (hoofd)contactpersoon en tekenbevoegde

Het e-mailadres van de (hoofd)contactpersoon en/ of tekenbevoegde kan gewijzigd worden via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier. Op dit formulier kunt u een zakelijk, persoonsgebonden e-mailadres invullen. Wij vragen om een zakelijk, persoonsgebonden e-mailadres bij de (hoofd)contactpersoon en/ of tekenbevoegde in verband met de vertrouwelijkheid van de te verzenden informatie die alleen voor de (hoofd)contactpersoon en/of tekenbevoegde bestemd is.

Zodra het document is ingevuld en ondertekend door de (hoofd)contactpersoon of tekenbevoegde stuurt u dit formulier, voorzien van een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de ondertekenaar, per e-mail naar administratie@vecozo.nl. Binnen vijf werkdagen wordt de aanvraag beoordeeld.

Ga naar de wijzigingsformulieren.

 

 

Let op! Hiermee wijzigt u niet het e-mailadres in uw certificaat. Deze staat los van het geregistreerde contactpersoon e-mailadres.

E-mailadres persoonlijk certificaat

Het e-mailadres van uw persoonlijke certificaat kunt u zelf wijzigen. Wanneer u bent ingelogd op onze website kunt u rechtsboven in de navigatiebalk op uw gebruikersnummer van uw certificaat klikken. Vervolgens klikt u op 'Mijn gegevens', 'Algemene instellingen' en dan kiest u voor 'E-mailadres wijzigen'.

Let op! Als u de contactpersoon bent, wijzigt u hiermee niet het geregistreerde contactpersoon e-mailadres. Dit staat los van het e-mailadres in het certificaat.

E-mailadres systeemcertificaat

Het e-mailadres van het systeemcertificaat voert u in bij het installeren of vernieuwen van het certificaat. Mocht u dit adres tussentijds willen wijzigen, dan kan de (hoofd)contactpersoon of tekenbevoegde van uw organisatie  hiervoor vanuit het bij VECOZO geregistreerde e-mailadres een verzoek per e-mail sturen naar administratie@vecozo.nl met daarin zowel de AGB-code van de onderneming als het gebruikersnummer van het systeemcertificaat en het gewenste nieuwe e-mailadres.

Zodra wij de e-mail hebben ontvangen, wordt deze binnen vijf werkdagen behandeld.

ION (Inschrijving op Naam)

Het e-mailadres binnen de dienst Inschrijving op Naam (ION) wordt gebruikt om praktijken met de zorgsoort 01 Huisartsen of 37 Gezondheidscentra te informeren bij wijzigingen in de patiëntregistraties binnen ION.

Bij deze dienst kunt u zelf voor verschillende doeleinden e-mailadressen instellen. Waar deze e-mailadressen voor dienen en hoe u deze kunt wijzigen leest u bij de veelgestelde vragen over de dienst ION.

Als er geen apart e-mailadres is opgegeven, worden de ION-notificatieberichten verstuurd naar het geregistreerde e-mailadres van de VECOZO-contactpersoon.

Opt-In

Het e-mailadres binnen de dienst Opt-in wordt gebruikt om praktijken met de zorgsoort 01 Huisarts, 02 Apotheken, 37 Gezondheidscentra en 53 Samenwerkingsverbanden te waarschuwen dat er meldingen voor het al of niet delen van patiëntgegevens via de zorginfrastructuur zijn binnen gekomen via www.volgjezorg.nl. Als er nieuwe of nog onverwerkte aanmeldingen in de lijst met meldingen staan, ontvangt u dagelijks één notificatie per e-mail vanuit deze dienst, totdat u binnen de dienst Opt-in heeft aangegeven dat de aanmeldingen zijn verwerkt.

Het e-mailadres waarop u de notificaties ontvangt kunt u, indien gewenst, aanpassen via Mijn Diensten > Opt-in >Opt-in aanmeldingen > Beheren instellingen. Dit e-mailadres wordt op geen enkele manier door ons of www.volgjezorg.nl gebruikt voor notificaties aan de patiënt.

Notificaties vanuit declaraties en het machtigingenportaal

Vanuit de diensten Declareren en Machtigingenportaal kunt u verschillende e-mailnotificaties instellen en ontvangen. Dat kan op twee verschillende manieren:

Handmatig

Indien u via de website van VECOZO een declaratie of een machtiging indient dan kunt u tijdens het indienen zelf een e-mailadres invullen.

Webservice

Indien u rechtstreeks vanuit een softwarepakket declaraties of machtigingen indient dan wordt het e-mailadres vastgelegd in en meegegeven vanuit het softwarepakket. Neem contact op met uw softwarepartij om dit e-mailadres te laten aanpassen binnen het softwarepakket.

Wlz, Wmo en Jeugdwet

Wlz Notitieverkeer
Als u bij het Wlz Notitieverkeer niet steeds een e-mailadres wilt invullen en ook bij nieuw inkomende notities een notificatie per e-mail wilt ontvangen, dan kunnen de applicatie-instellingen bij ons worden aangepast.

De (hoofd)contactpersoon of geregistreerde tekenbevoegde van uw organisatie kan hiervoor vanuit het geregistreerde e-mailadres een verzoek per e-mail sturen naar support@vecozo.nl onder vermelding van 'Aanpassen applicatie-instellingen Wlz Notitieverkeer', met daarbij duidelijk vermeld om welke AGB-code het gaat en het gewenste e-mailadres voor de notificaties.

Let op: u kunt alleen een notificatie ontvangen als het notitieverkeer ook rechtstreeks onder de AGB-code waarvoor u dit aanvraagt plaatsvindt. Als u een andere AGB-code (of softwarepartij) hebt gemachtigd via een toestemmingsverklaring kunt u zelf GEEN notificaties ontvangen. Alleen de partij waaraan de toestemmingsverklaring is afgegeven kan dat.

Berichtenverkeer Wlz, Wmo en Jeugdwet
Voor het berichtenverkeer Wlz, Wmo en Jeugdwet kan elke gebruiker de notificaties voor zichzelf instellen. Om een notificatie per e-mail te ontvangen als er een nieuw Wlz, Wmo of Jeugdwetbericht voor u binnen komt, logt u in met uw persoonlijke certificaat op het VECOZO-portaal. Onder de betreffende dienst kiest u voor ‘Notificaties beheren’. 

De e-mailnotificatie kan ingesteld worden per type bericht, en geldt dan ook voor alle toekomstige berichten van dit type. U hoeft dit dus maar één keer in te stellen.

Let op: Wlz-declaraties vallen NIET onder de dienst Berichtenverkeer Wlz, maar onder de dienst Declareren. Wmo en Jeugdwet declaraties vallen WEL onder de diensten Berichtenverkeer Wmo en Jeudgwet.

Berichtenbox

Wanneer u bent ingelogd op onze website www.vecozo.nl gaat u naar ‘Mijn diensten’. Hier kiest u voor de dienst ‘Berichtenbox’ en klikt u vervolgens op ‘Instellingen’. In het daarop volgende scherm ziet u het huidig geregistreerde e-mailadres en kunt u dit wijzigen.

Er wordt in de Berichtenbox alleen een e-mailadres geregistreerd als u heeft aangegeven notificaties te willen ontvangen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten