Wat is het verschil tussen een tekenbevoegde, een hoofdcontactpersoon en een contactpersoon?

Antwoord

VECOZO gaat overeenkomsten met zorgpartijen aan op ondernemingsniveau. Dit is op basis van het Kamer van Koophandel nummer. Alle AGB-codes van uw onderneming die vallen onder dat KvK-nummer worden in die overeenkomst opgenomen. Zo kan het dus zijn dat in één overeenkomst meerdere van uw praktijk- of instellings-AGB-codes zijn opgenomen, mits deze zijn geregistreerd onder hetzelfde KvK-nummer.

Contactpersoon
Per AGB-code kunt u een aparte contactpersoon opgeven. Deze persoon kan per AGB-code gebruik maken van het Gebruikersbeheer, IP-adressen registreren en toestemmingsverklaringen instellen. Belangrijk om te weten is dat de 'contactpersoon' altijd een persoonlijk certificaat heeft of zal krijgen als deze wordt geregistreerd als contactpersoon. Met het persoonlijke certificaat logt de contactpersoon in, waarna deze bovengenoemde werkzaamheden kan verrichten.

Hoofdcontactpersoon
De hoofdcontactpersoon wordt geregistreerd op ondernemingsniveau en staat dus boven de contactpersoon of contactpersonen. De hoofdcontactpersoon ontvangt niet standaard een certificaat.

Een hoofdcontactpersoon kan wel beschikken over een certificaat. Deze kan net als voor andere gebruikers worden aangevraagd voor een van de AGB-code(s). Op het certificaat van de hoofdcontactpersoon worden niet dezelfde functionele rechten toegepast als bij een contactpersoon. Deze heeft daardoor niet dezelfde toegang als de contactpersoon. De hoofdcontactpersoon kan wel enkele taken van de contactpersoon overnemen. Er zijn een aantal verzoeken die altijd per e-mail kunnen worden ingediend door de hoofdcontactpersoon. Voorwaarde hiervoor is dat deze e-mail is verstuurd vanuit het bij VECOZO geregistreerde e-mailadres van de hoofdcontactpersoon. Ook mag een hoofdcontactpersoon worden opgegeven voor het aanvragen en/of wijzigen van gebruikers en het wijzigen van de contactpersoon. Via deze formulieren vragen wij standaard om een handtekening van de tekenbevoegde maar een hoofdcontactpersoon mag hiervoor ook tekenen.

Tekenbevoegde
De tekenbevoegde wordt ook geregistreerd op ondernemingsniveau en staat dus boven de hoofdcontactpersoon en contactpersoon. De tekenbevoegde ontvangt niet standaard een certificaat. Net als bij de hoofdcontactpersoon kan er wel een certificaat worden aangevraagd voor de tekenbevoegde. Als uw praktijk of instantie gebruik maakt van het Zorginkoopportaal is dit zelfs vereist voor het tekenen van een contract.

Net als bij de hoofdcontactpersoon kan de tekenbevoegde verzoeken per e-mail versturen. En uiteraard is deze de aangewezen persoon om als tekenbevoegde op te treden bij aanvragen en wijzigingen.

VECOZO registreert altijd maar één tekenbevoegde, ook als uw onderneming meerdere tekenbevoegden kent. Wilt u deze tekenbevoegde wijzigen dan kan dat altijd bij VECOZO worden aangevraagd. VECOZO zal controleren of deze persoon tekenbevoegd is, en de aanvraag accepteren als dit het geval is.

Het is voor een niet geregistreerde tekenbevoegde niet mogelijk om verzoeken per e-mail in te dienen omdat wij van die persoon geen e-mailadres geregistreerd hebben. Wel kan een niet geregistreerde tekenbevoegde fysieke aanvraagformulieren ondertekenen, die per post worden toegestuurd.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten