Kunnen er meerdere toestemmingsverklaringen voor één dienst worden ingeregeld?

Antwoord

Voor Controle op Verzekeringsgegevens (COV) kunnen twee gelijktijdige toestemmingsverklaringen voor twee verschillende tussenpartijen software ingeregeld worden.

Voor Inschrijven op naam (ION) kunnen drie gelijktijdige toestemmingsverklaringen voor drie verschillende tussenpartijen software ingeregeld worden.

Voor de verschillende soorten declaratie- en berichtenverkeer per soort kan er één toestemmingsverklaring ingeregeld worden.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen gegevens contactpersoon

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten