Let op! Het is op dit moment erg druk bij onze afdeling Support. De wachttijd kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Meer weten?

Kunnen er meerdere toestemmingsverklaringen voor één dienst worden ingeregeld?

Antwoord

Voor Controle op Verzekeringsgegevens (COV) kunnen twee gelijktijdige toestemmingsverklaringen voor twee verschillende tussenpartijen software ingeregeld worden.

Voor Inschrijven op naam (ION) kunnen drie gelijktijdige toestemmingsverklaringen voor drie verschillende tussenpartijen software ingeregeld worden.

Voor de verschillende soorten declaratie- en berichtenverkeer kan per grondslag (Zvw/Wlz, Wmo of Jeugdwet) één toestemmingsverklaring ingeregeld worden.

Een extra (tweede) toestemmingsverklaring voor het Zvw/Wlz declaratieverkeer, Financiële Verantwoording Forensische Zorg (FVFZ) en Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg aan een tussenpartij software kan alleen door VECOZO ingeregeld worden.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten