Hoe beëindig ik een externe toestemmingsverklaring?

Antwoord

Om een toestemmingsverklaring in te trekken roept u via de knop ‘Mijn toestemmingsverklaringen’ de lijst met afgegeven verklaringen op en klikt u achter de in te trekken verklaring op het rode stopbord-icoon. Bij de einddatum van de toestemming wordt dan de datum van intrekking ingevuld. Als het een dienst betreft waarvoor maar één toestemmingsverklaring tegelijk actief kan zijn kan vanaf de volgende dag om 00.00 uur een nieuwe toestemmingsverklaring worden toegevoegd.

imageecadp.png

Als u geen stopbord-icoon ziet is de toestemmingsverklaring door VECOZO aangemaakt na toezending van een formulier door u of uw tussenpartij software. In dat geval kan de verklaring ook alleen door VECOZO worden ingetrokken. U kunt dit aanvragen met behulp van het formulier ‘Intrekken toestemmingsverklaring aan een softwarepartij’. U vindt dit formulier via onderstaande knop. 

Als een toestemming door VECOZO wordt ingetrokken kan vanaf 00.00 uur van de volgende dag een nieuwe verklaring worden toegevoegd.

Naar de wijzigingsformulieren

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten