Let op! Het is op dit moment erg druk bij onze afdeling Support. De wachttijd kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Meer weten?

Wat is een toestemmingsverklaring?

Antwoord

VECOZO heeft twee type toestemmingsverklaringen: Interne toestemmingsverklaringen en externe toestemmingsverklaringen.

Interne toestemmingsverklaring

Bij een interne toestemmingsverklaring creëert u een constructie tussen de AGB-codes van dezelfde juridische entiteit.

Dit type toestemmingsverklaring beperkt zich tot Wlz- en Wmo-/Jeugdwet ondernemingen.

Op deze manier kunt u één specifieke AGB-code toestemming geven om namens de andere AGB-codes toegang te krijgen tot het berichten- en declaratieverkeer.

De diensten waarvoor een interne toestemmingsverklaring kan worden afgegeven zijn:

 • Zvw en Wlz declaraties
 • VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Notitieverkeer)
 • VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
 • Jeugdwet declaraties
 • VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
 • Wmo declaraties
 • OHW-gegevens versturen en ontvangen
 • Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg

Bij interne toestemmingsverklaringen is het van belang dat zowel de verstrekkende AGB-code als de ontvangende AGB-code toegang (mogen) hebben tot de betreffende diensten. Niet alle AGB-codes komen in aanmerking voor Wlz, Wmo en/of Jeugdwet enzovoorts of mogen langs deze weg toestemmingen verkrijgen of afgeven.

Binnen de Wlz is het gebruikelijk dat de vestiging-AGB-codes toestemming geven aan beheerstichtingen.

De zorgsoorten van de vestigingen zijn: 06, 30, 35, 40,42, 45, 46, 47, 48*, 60, 65, 70, 72, 73, 75 en 79.
*Niet alle instanties behorende tot deze zorgsoort leveren Wlz-zorg.

De zorgsoorten van beheerstichtingen zijn: 41*, 43, 49*, 61 en 66.
*Niet alle instanties behorende tot deze zorgsoort leveren Wlz-zorg.

Afwijkende constructies:
Beheerstichtingen ontstaan wanneer er minimaal twee vestigings-AGB-codes van een Wlz-instelling binnen de regio van een specifiek zorgkantoor vallen. Het kan dus zijn dat u meerdere beheerstichtingen hebt binnen uw onderneming omdat deze in meerdere regio’s gevestigd zijn.
Het kan dus ook zijn dat u geen beheerstichting hebt voor een bepaalde regio omdat er enkel één vestigings-AGB-code gevestigd is.

Vanuit een beheerstichting wordt zelf geen zorg geleverd en zal op zichzelf staand nooit Wlz-berichten ontvangen.

Als u een afwijkende constructie wilt creëren dan een toestemming van een vestiging aan de bijbehorende beheerstichting, namelijk tussen vestigingen of tussen vestigingen aan beheerstichtingen van andere regio’s, dan adviseren wij om contact op te nemen met de betrokken zorgkantoren.
Zij kunnen aangeven of een dergelijke constructie mogelijk is. Let wel, als u dit niet navraagt kan het zijn dat een ingeregelde constructie ongedaan gemaakt en gecorrigeerd moet worden.

Binnen Wmo/Jeugdwet; Wmo/Jeugdwet AGB-codes zijn niet gebonden aan een specifieke zorgsoort. Wel is het een voorwaarde dat de verstrekkende én ontvangende partij beide beschikken over de correcte erkenningen (Wmo en/of Jeugdwet) en toebehoren aan dezelfde juridische entiteit. AGB-code zorgsoort 17, 44 en 98 zijn uitgesloten van deze mogelijkheid, waarbij de 98-02 (specifiek uitgegeven voor Wmo/Jeugdwet) altijd opereert als een op zichzelf staande partij.

Externe toestemmingsverklaring

Deze toestemming geeft u aan een tussenpartij Software of tussenpartij Administratief. Als u een dergelijke partij wil machtigen om namens u een VECOZO-dienst uit te voeren, dient hiervoor een toestemmingsverklaring te worden afgegeven.

Voor sommige softwarepakketten is het noodzakelijk dat de tussenpartij Software gemachtigd wordt om namens uw praktijk of instelling bepaalde handelingen bij VECOZO uit te voeren. Ook als u gebruik maakt van een Administratieve tussenpartij, zoals bijvoorbeeld een declarant die namens u declaraties indient, kan een toestemmingsverklaring nodig zijn.

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij software (TPS) kan worden afgegeven zijn:

 • COV (Controle op Verzekeringsgegevens)
 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Zvw en Wlz declaraties
 • VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
 • VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
 • VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Notitieverkeer)
 • ION (Inschrijven op Naam)
 • Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij Administratief kan worden afgegeven zijn:

 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten