Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Wat is een toestemmingsverklaring?

Antwoord

Als u een tussenpartij Software of tussenpartij Administratief wil machtigen om namens u een VECOZO-dienst uit te voeren, dient hiervoor een toestemmingsverklaring te worden afgegeven.

Voor sommige softwarepakketten is het noodzakelijk dat de tussenpartij Software gemachtigd wordt om namens uw praktijk of instelling bepaalde handelingen bij VECOZO uit te voeren. Ook als u gebruik maakt van een Administratieve tussenpartij, zoals bijvoorbeeld een declarant die namens u declaraties indient, kan een toestemmingsverklaring nodig zijn.

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij software (TPS) kan worden afgegeven zijn:

 • COV (Controle op Verzekeringsgegevens)
 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Zvw en Wlz declaraties
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg
 • Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg
 • VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
 • VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
 • VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Notitieverkeer)
 • ION (Inschrijven op Naam)
 • Wlz raadpleegfunctie

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij Administratief kan worden afgegeven zijn:

 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen gegevens contactpersoon

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten