Wat is een toestemmingsverklaring?

Antwoord

VECOZO kent twee typen toestemmingsverklaringen: een interne toestemmingsverklaring en een externe toestemmingsverklaring.

Interne toestemmingsverklaring

'Interne' toestemming geeft u aan een AGB-code binnen dezelfde juridische entiteit: aan een (hoofd)vestiging die op hetzelfde uittreksel KvK staat vermeld en dus tot dezelfde onderneming als de partij die toestemming geeft behoort. Op deze manier kunt u één specifieke AGB-code toestemming geven om namens de andere AGB-codes het berichten- en declaratieverkeer centraal af te handelen.

De diensten waarvoor een interne toestemmingsverklaring kan worden afgegeven zijn:

 • Zvw/Wlz/FZ declaraties
 • OHW-gegevens versturen en ontvangen
 • VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Notitieverkeer)
 • VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
 • VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg
 • Onderlinge Dienstverlening

Bij interne toestemmingsverklaringen is het noodzakelijk dat zowel de verstrekkende  als de ontvangende AGB-code autorisatie (mogen) hebben voor de betreffende diensten. Niet alle zorgsoorten komen in aanmerking voor alle diensten, of mogen langs deze weg toestemmingen verkrijgen of afgeven.

Binnen de Wlz geven vestigings-AGB-codes vaak toestemming aan een beheerstichting, zodat de administratieve handelingen centraal kunnen worden uitgevoerd voor alle onderliggende vestigingen.

De zorgsoorten van de vestigingen zijn: 06, 30, 35, 40,42, 45, 46, 47, 48*, 60, 65, 70, 72, 73, 75 en 79.
*Niet alle instanties behorende tot deze zorgsoort leveren Wlz-zorg.

De zorgsoorten van beheerstichtingen zijn: 41*, 43, 49*, 61 en 66.
*Niet alle instanties behorende tot deze zorgsoort leveren Wlz-zorg.

Afwijkende constructies:
Beheerstichtingen worden doorgaans per zorgkantoorregio ingericht, als binnen die regio meerdere vestigingen met een eigen AGB-code actief zijn. Mogelijk heeft uw onderneming meerdere beheerstichtingen, omdat het om meerdere regio’s met meerdere vestigingen gaat. Het is echter ook mogelijk dat er in een bepaalde regio géén beheerstichting aanwezig is, omdat in die regio maar één vestigings-AGB-code actief is.

Als u een afwijkende constructie wilt creëren (tussen vestigingen onderling of tussen vestigingen en beheerstichtingen van andere regio’s) dan adviseren wij om eerst contact op te nemen met de betrokken zorgkantoren. Zij kunnen aangeven of een dergelijke constructie contractueel en administrarief toegestaan is.

Binnen de Wmo en Jeugdwet zijn AGB-codes niet gebonden aan een specifieke zorgsoort. Wel is het ook hier een voorwaarde dat zowel de verstrekkende en de ontvangende partij over de correcte erkenningen (Wmo en/of Jeugdwet) beschikken, en behoren tot dezelfde juridische entiteit. AGB-codes met zorgsoort 44 en 98 zijn uitgesloten van deze mogelijkheid, behalve 98-02 codes (specifiek uitgegeven voor Wmo/Jeugdwet).

Externe toestemmingsverklaring

'Externe' toestemming geeft u aan een tussenpartij Software of tussenpartij Administratief. 

Voor sommige 'online' softwarepakketten is het noodzakelijk dat de tussenpartij Software gemachtigd wordt om namens uw praktijk of instelling bepaalde handelingen bij VECOZO uit te voeren. Ook als u gebruik maakt van een Administratieve tussenpartij, zoals bijvoorbeeld een declarant die namens u declaraties indient, kan een externe toestemmingsverklaring nodig zijn.

De diensten waarvoor een externe toestemmingsverklaring aan een tussenpartij software (TPS) kan worden afgegeven zijn:

 • COV (Controle op Verzekeringsgegevens)
 • ION (Inschrijven op Naam)
 • ION Geautomatiseerd Raadplegen Actuele Huisartsenpraktijk
 • Zvw/Wlz/FZ declaraties
 • OHW-gegevens versturen en ontvangen
 • VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Notitieverkeer)
 • VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
 • VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg
 • Wlz Raadpleegfunctie
 • Onderlinge Dienstverlening

De diensten waarvoor een externe toestemmingsverklaring aan een tussenpartij Administratief kan worden afgegeven zijn:

 • Zvw/Wlz/FZ declaraties - Declareren 2.0
 • VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Notitieverkeer)
 • VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
 • VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg
 • Onderlinge Dienstverlening

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten