Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van Declareren 2.0?

Antwoord

Het Berichtenloket en de Berichtenservice worden o.a. gebruikt voor het declaratieverkeer tussen zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zorgverleners dienen hun declaratie via het Berichtenloket/Berichtenservice in, kunnen de status van de afhandeling door de zorgverzekeraar volgen, en ontvangen retourinformatie over het resultaat van de afhandeling.

  • Om toegang te krijgen tot de dienst Declareren hebt u een aansluiting bij VECOZO nodig. Hiervoor hebt u een praktijk AGB-code nodig. Zie www.agbcode.nl voor meer informatie.
  • Voor het indienen en/of raadplegen van declaraties heeft u een geldig VECOZO-certificaat met autorisatie voor toegang tot de dienst Declareren nodig. De contactpersoon van uw praktijk of instelling ontvangt na de aansluiting een persoonlijk certificaat, en kan daarna certificaten aanvragen voor de overige gebruikers.
  • Kunt u de declaraties rechtstreeks vanuit uw softwarepakket via de Berichtenservice van VECOZO indienen en raadplegen, dan heeft dat programma daarvoor een eigen systeemcertificaat of (als het systeemcertificaat van de softwareleveranciers zelf bij het indienen wordt gebruikt) een toestemmingsverklaring nodig.
    Kunt u de declaraties via uw softwarepakket alleen maar aanmaken en moet u de bestanden daarna zelf (‘handmatig’) via het Berichtenloket op de VECOZO-website indienen, dan hebt u daarvoor een persoonlijk certificaat nodig.
  • Declaratiebestanden die u elektronisch indient moeten aan bepaalde specificaties (de zogeheten XML-specificatie) voldoen. Om deze bestanden aan te maken heeft u een softwarepakket voor uw specifieke zorgverlenerssoort nodig. VECOZO kan u niet adviseren welk programma het meest geschikt is. Neem daarvoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging of collega’s waarvan u weet dat zij al declareren via VECOZO.
  • Om bij een zorgverzekeraar declaraties in te dienen heeft u een overeenkomst met die zorgverzekeraar nodig. Hierin worden o.a. de tariefafspraken en betalingsgegevens vastgelegd. Deze overeenkomst dient u zelf te regelen; VECOZO speelt hierin geen rol. Wij adviseren u om contact op te nemen met de zorgverzekeraar waar u een declaratie gaat indienen, om na te gaan of een dergelijke overeenkomst noodzakelijk is.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars