Waarom is mijn declaratie afgekeurd?

Antwoord

Als u een declaratie indient wordt het bestand door VECOZO gecontroleerd aan de hand van XSLT en XSD-controles. Als blijkt dat de declaratie hier niet aan voldoet zal de declaratie de status “Afgekeurd door dienst” krijgen.

Als de declaratie wel voldoet aan de XML-standaard wordt deze doorgezonden naar de zorgverzekeraar. Die beoordeelt de declaratie en kan deze volledig vergoeden, of op basis van inhoudelijke gronden geheel of gedeeltelijk afkeuren. De declaratie krijgt in al deze gevallen de status ’Afgehandeld door de zorgverzekeraar’.

Meer informatie over de GS801-standaard vindt u op Standaard GDS801 (versie 1.0) - Standaardisatie | Vektis.nl

AFGEKEURD DOOR VECOZO

Bij het indienen van berichten bij VECOZO vindt vrijwel meteen een ontvangstcontrole plaats. Hierbij wordt onder andere gekeken of de declaratie herkenbaar en leesbaar is, de juiste versie en grootte heeft, en of de indiener, afzender en geadresseerde correct aangesloten en geautoriseerd zijn.

Daarnaast heeft VECOZO met de zorgverzekeraars de afspraak dat bestanden die bij hen bezorgd worden technisch gezien volledig in orde zijn. Omdat VECOZO declaratiebestanden niet mag bewerken, is het voor ons niet mogelijk om een declaratiebestand op te splitsen en de declaratieregels die wel in orde zijn door te sturen naar de ontvangende partij. Bij technische fouten wordt het gehele declaratiebestand daarom afgekeurd.

Afkeurredenen

Bij een technische afkeur van ingediende berichten wordt de reden van de afkeur teruggekoppeld via foutcodes. Een overzicht van de generieke afkeurredenen die kunnen voorkomen (foutcodes die beginnen met 'BRS') vindt u in de Lijst met foutcodes van het Berichtloket.

Daarnaast zijn er ook nog dienst-specifieke, meer inhoudelijke afkeurredenen:

Uw softwareleverancier kan u indien nodig helpen met de betekenis van de retourcodes en het opsporen van de oorzaak van de afkeur. Wij kunnen u hierbij helaas niet ondersteunen.

AFGEHANDELD DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

VECOZO kan niet aangeven wanneer een zorgverzekeraar een declaratiebestand in behandeling neemt, en waarom een declaratie niet of niet volledig door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Als het gedeclareerde bedrag niet (volledig) wordt vergoed, vindt u in de retourinformatie die de zorgverzekeraar meestuurt de reden daarvan. Hebt u vragen over deze inhoudelijke beoordeling, dan kunt u contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar. VECOZO kan u hierbij niet van dienst zijn.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars