Kan retourinformatie opnieuw klaargezet worden?

Antwoord

Als de retourinformatie door de zorgverzekeraar is aangeboden op uw ingediende GDS801-bestand en al door u is opgehaald, niet correct is opgehaald of is kwijtgeraakt, dan heeft VECOZO de mogelijkheid om de retourinformatie opnieuw voor u klaar te zetten.   

  1. Controleer of de retourinformatie herzonden kan worden door ons. De voorwaarden hiervoor zijn:
  • Het retourbericht heeft de status ‘Aangeboden’ of ‘Bezorgd’
  • Het retourbericht is niet ouder dan 365 dagen

Als het bericht aan de voorwaarden voldoet gaat u naar stap 2, zo nee ga naar stap 3

  1. De contactpersoon van uw organisatie kan contact opnemen met onze afdeling Functioneel Beheer (functioneelbeheer@vecozo.nl) met een verzoek om bepaalde retourbestanden te herzenden. In dit verzoek wordt de AGB-code, het conversatie-, of, bericht-, of traceerID genoemd en/of referentie met datum van indienen van bericht. Wij herzenden deze retourbestanden binnen één werkdag. Een herzend actie houdt in dat de bestanden op de queue voor de verzending worden gezet waardoor u de retourbestanden opnieuw kunt ophalen. 
  2. Als de retourbestanden buiten de herzendtermijn vallen, neemt u contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar. U dient een verzoek voor het herzenden van retourbestanden in via het contactformulier op de website of e-mail. In het verzoek geeft u het volgende mee:
  • AGB code praktijk
  • Uw mailadres
  • UZOVI code
  • Conversatie ID
  • Motivatie voor te laat ophalen van retourinformatie

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars