Hoe zoek ik een ingediend declaratiebestand en de retourinformatie op?

Antwoord

Om een ingediende of afgehandelde declaratie terug te zoeken op onze website kiest u voor Mijn diensten > Declareren > Zoeken. Het resultaat van uw zoekopdracht wordt getoond in een overzicht dat maximaal 1.000 declaraties bevat. Probeer uw zoekcriteria daarom altijd zo gericht mogelijk op te geven. U kunt met behulp van verschillende criteria declaraties terugzoeken:

  • Actuele declaraties:

via deze optie kunt u de meest recente declaraties raadplegen tot 3 maanden terug.

  • Zoeken op referentie:

via deze optie kunt u zoeken op basis van de referentie die u zelf aan een declaratie hebt toegekend, of de referentie die een zorgverzekeraar of gemeente aan een retourbestand heeft meegegeven.

  • Zoeken op indienperiode:

via deze optie kunt u op datum zoeken, tot maximaal een jaar terug. Indien gewenst kunt u hierbij o.a. de indiener (uzelf of een derde, zoals bijvoorbeeld een declaratiekantoor), zorgverzekeraar en declaratiestatus specificeren.

  • Zoeken naar retourbestand:

via deze optie kunt op datum (tot maximaal een jaar terug), zorgverzekeraar of gemeente en bestandsstatus zoeken naar retourbestanden die u zijn aangeboden.

U kunt de lijst met declaraties op verschillende manieren sorteren door met uw muis op de gewenste kolomtitel te klikken. Ook kunt u declaraties die u niet meer in de lijst wilt terugzien verbergen door de betreffende declaratie aan te vinken en via de knop links onder te verbergen.

Let op: het verbergen van declaraties gebeurt op gebruikersniveau. Voor een andere gebruiker onder dezelfde AGB-code zijn de declaraties dus NIET verborgen.

Declaraties en retourinformatie van zorgverzekeraars zijn tot een jaar na de laatste statuswijziging op het declaratieportaal te raadplegen. Na een jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd. Wilt u de gegevens langer kunnen raadplegen dan dient u deze bijtijds te downloaden en op te slaan.

  • Zoekresultaat exporteren naar Excel:

Via de knop ‘Exporteer’ rechts boven de lijst kunt u de volledige lijst met het zoekresultaat inclusief de totaalbedragen exporteren naar een Excel-bestand en van daaruit eventueel uitprinten.

Detailscherm declaratie

Als u de declaratie hebt gevonden kunt u het detailscherm openen door op het blauwe ID te klikken. In dit detailscherm vindt u de basis informatie die VECOZO uit het declaratiebestand haalt. U vindt hier de indiener, afzender, AGB-code van praktijk en zorgverlener, het ingediende bedrag en de status van het declaratiebestand. Patiëntgegevens zijn niet zichtbaar.

De indiener kan anders zijn dan de afzender op het moment dat de afzender een andere organisatie gemachtigd heeft om namens hen een declaratie in te dienen.

De status van een declaratie kan zijn:

edp%20ontvangendoorvecozo.png Ontvangen door VECOZO
edp%20correct bevondendoorvecozo.png Correct bevonden door VECOZO
edp%20afgekeurddoorvecozo.png Afgekeurd door VECOZO
edp%20succesvol%20ontvangendoorzorgverzekeraargemeente.png Succesvol ontvangen door zorgverzekeraar / gemeente
edp%20afgehandelddoorzvzgemeente.png Afgehandeld door zorgverzekeraar / gemeente
edp%20verwijderd.png Verwijderd

Tabblad retourinformatie

Wanneer u de ingediende declaratie hebt gevonden kunt u op het blauwe ID nummer klikken om het detailoverzicht te zien. Als de status van de declaratie ‘Afgekeurd door VECOZO’ of ‘Afgehandeld door de zorgverzekeraar’ is, staat er retourinformatie klaar. Wanneer u het tabblad ‘Retourinformatie’ aanklikt, vindt u retourcodes met een betekenis ervan en het retourinformatiebestand. Meestal is dit een .EI of .txt bestand dat ingelezen dient te worden in het softwareprogramma zodat dit leesbaar voor u wordt. Uw softwareleverancier kan u helpen met het inlezen als u hier niet uitkomt. Sommige zorgverzekeraars bieden als extra service een .PDF bestand aan dat in te lezen is met een PDF reader.

Het is op de website enkel mogelijk om retourinformatie per declaratie op te halen en niet in een bulk.

Meestal is door uw softwareleverancier ingesteld dat dit retourinformatiebestand automatisch wordt ingelezen in uw softwareprogramma. Als u dit bestand niet terug kunt vinden in uw softwareprogramma, adviseren wij u om contact op te nemen met uw softwareleverancier.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandeling declaraties

Valideren

Softwarepartijen

Zorgverzekeraars