Mijn VECOZO-account is geblokkeerd, hoe kan ik deze deblokkeren?

Antwoord

Er zijn verschillende redenen waarom een account geblokkeerd kan zijn, waardoor u niet meer kunt inloggen.

Wachtwoord te vaak foutief ingevuld

Er is bij het inloggen vijf maal een verkeerd wachtwoord ingevoerd. Wachtwoorden zijn hoofdletter-gevoelig. Mogelijk stond uw Caps Lock-toets aan of uw Num Lock-toets uit.

Neem contact op met uw VECOZO-contactpersoon om uw account te laten deblokkeren. Uw contactpersoon kan dit via Gebruikersbeheer direct voor u in orde maken. Daarna kunt u weer opnieuw proberen in te loggen. Als u het wachtwoord bent vergeten kunt u dit met behulp van de pincode wijzigen.

Is de contactpersoon niet aanwezig? Dan kan de rechtmatige gebruiker ook telefonisch of per e-mail contact met VECOZO opnemen om het account te laten deblokkeren. 

Ook de contactpersoon kan telefonisch of per e-mail contact met VECOZO opnemen.

Pincode te vaak foutief ingevuld

Er is bij het installeren van het certificaat of het wijzigen van een (vergeten) wachtwoord vijf keer de verkeerde pincode ingevoerd. Pincodes zijn hoofdlettergevoelig. Mogelijk stond uw Caps Lock-toets aan of uw Num Lock-toets uit.

Neem contact op met uw VECOZO-contactpersoon om uw accountte laten deblokkeren. Uw contactpersoon kan dit via Gebruikersbeheer direct voor u in orde maken.

Het deblokkeren van een systeemcertificaat kan alleen op verzoek van de contactpersoon via de afdeling Support. Daarna kunt u weer opnieuw proberen de juiste pincode in te voeren.

Beschikt u niet over de juiste pincode?

 

Overtreden dienstbevraging quotum

U bent geblokkeerd vanwege het overschrijden van de vastgestelde quotum van het aantal bevragingen per dienst. Neem contact op met VECOZO. De contactpersoon van uw organisatie kan deze blokkade niet zelf opheffen. U herkent deze overschrijding aan de melding '429 Too Many Requests'. 

De contactpersoon van uw organisatie heeft een bericht ontvangen in de Berichtenbox van VECOZO waarin staat hoe uw account gedeblokkeerd kan worden. Tevens kunnen wij op uw verzoek telefonisch of per e-mail onder vermelding van de AGB-code van de organisatie en het gebruikersnummer uw account deblokkeren.

Een systeemcertificaat kan gedeblokkeerd worden op verzoek van de contactpersoon van uw organisatie. Hiervoor kan telefonisch of per e-mail contact met onze afdeling Support opgenomen worden. Vermeld tijdens het telefoongesprek of in deze e-mail de AGB-code van de organisatie en het gebruikersnummer van het systeemcertificaat.

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Installeren/Verlengen

Back-up maken/terugplaatsen

Inloggen/Wachtwoord

Gebruikersbeheer

Geblokkeerd/Verlopen/Verwijderd

UZI-pas

Testomgeving