Hoe machtig ik een partij om namens mijn instantie Wmo of Jeugdwet berichten af te handelen?

Antwoord

Het is mogelijk om een andere instelling (AGB-code of centrale administratie) of instantie (tussenpartij software of administratief) namens uw eigen instelling het Wmo en/of Jeugdwet berichtenverkeer te laten afhandelen. Daarvoor dient door de VECOZO-contactpersoon een machtiging te worden afgegeven door het invullen van een toestemmingsverklaring.

Toestemming aan een eigen (centrale) instelling

Als u in uw berichten verschillende vestigings- of regio gegevens (AGB codes) meezendt, maar u via een centrale administratie werkt die deze berichten afhandelt, dan kunt u de centrale instantie machtigen. U kunt dan met de certificaten van de gemachtigde instantie de declaraties en berichten van de onderliggende instellingen versturen en raadplegen.

U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken met behulp van het onderstaande formulier:

Formulier interne toestemmingsverklaringVoor het machtigen gelden de volgende spelregels:

 • Alle AGB-codes zijn contractueel aangesloten bij VECOZO voor Wmo en/of Jeugdwet;
 • De aangesloten AGB-codes vallen onder dezelfde juridische entiteit (KvK registratie);
 • De (hoofd)onderneming kan door meerdere onderliggende vestigingen / regio’s gemachtigd worden;
 • Een vestiging/regio kan altijd maar één (hoofd)onderneming machtigen;
 • Een gemachtigde (hoofd)onderneming kan op haar beurt zelf geen machtiging geven aan een (hoofd)onderneming of vestiging/regio;
 • AGB-codes met zorgsoort 44 en 98 zijn uitgesloten van deze mogelijkheid, behalve 98-02 codes (specifiek uitgegeven voor Wmo/Jeugdwet).

Let op: voordat u een toestemmingsverklaring afgeeft is het raadzaam om eerst te overleggen met uw gemeenten. Daarmee heeft u namelijk onder bepaalde AGB-codes overeenkomsten afgesloten m.b.t. declaraties en het Wmo of Jeugdwet berichtenverkeer. Deze AGB-codes moeten overeenkomen met de codes die u via VECOZO wilt gebruiken of machtigen.

Toestemmingsverklaring intrekken

Een afgegeven machtiging kan weer worden ingetrokken met behulp van het onderstaande formulier:

Formulier intrekken interne toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring aan derden

U kunt er voor kiezen om het Wmo of Jeugdwet berichtenverkeer en/of declaratieverkeer van uw instelling te laten afhandelen door een derde (externe) partij. Denk daarbij aan een administratiekantoor, of aan een softwareprogramma dat wordt gehost door derden. Deze partijen gebruiken dan hun eigen VECOZO-certificaat voor het afhandelen van uw berichten.

De contactpersoon van de betreffende instelling(en) kan de toestemming met zijn of haar persoonlijk certificaat direct inregelen via een online toestemmingsverklaring.

Let op:

 • Er kan per instelling (AGB-code) per berichtstroom slechts één toestemmingsverklaring worden afgegeven. Het is niet mogelijk om gelijktijdig een toestemmingsverklaring af te geven aan zowel een interne centrale instelling als aan een externe derde partij;
 • Een door andere instellingen al gemachtigde centrale instelling kan zelf geen toestemmingsverklaring afgeven. De onderliggende instellingen moeten dan niet de centrale instelling machtigen, en die vervolgens weer de derde partij, maar moeten allemaal zelf rechtstreeks toestemming geven aan de derde partij;
 • De toestemmingsverklaringen voor registratieberichten en/of declaratieberichten zijn gescheiden en dienen apart te worden ingeregeld:
  -Registratieberichten Jeugdwet:  de applicatie "VSP-JW";
  -Declaratieberichten Jeugdwet: de applicatie "Jeugdwet declaraties";
  -Registratieberichten Wmo: de applicatie "VSP-WMO";
  -Declaratieberichten Wmo: de applicatie "Wmo declaraties".

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Indienen en opzoeken

Afhandelen berichten