Let op! Mogelijk langere wachttijden Meer weten?

Hoe beheer ik een toestemmingsverklaring?

Hoe regel ik een toestemmingsverklaring in?

Als u een tussenpartij wilt machtigen om namens u een van de diensten van VECOZO te verzorgen, kan de contactpersoon van uw instantie via het VECOZO-portaal zelf de benodigde toestemmingsverklaring registreren. De tussenpartij ontvangt hiervan automatisch een notificatie per e-mail.

Let op! Als u reeds een toestemmingsverklaring heeft afgegeven aan een andere softwarepartij dan  dient deze eerst beëindigd te worden. Wanneer de oude toestemmingsverklaring beëindigd is kan vanaf de volgende dag om 00.00 uur een nieuwe toestemmingsverklaring worden ingeregeld.

 1. Als contactpersoon roept u het scherm met toestemmingsverklaringen op door, als u bent ingelogd met uw persoonlijke certificaat, rechtsboven in de navigatiebalk op het gebruikersnummer van uw certificaat (14-cijferige gebruikersnummer onder uw naam) te klikken. 

 2. Door te kiezen voor 'Mijn gegevens' komt u in een menu terecht. Hier kiest u voor 'Algemene instellingen'
 3. Klik op de knop ‘Mijn toestemmingsverklaringen'
 4. Klik daarna op de knop ‘Voeg toestemmingsverklaring toe’ om een nieuwe toestemmingsverklaring aan te maken.
 5.  Selecteer in de keuzelijst ‘Applicatie’ de dienst waarvoor u een toestemmingsverklaring wilt aanmaken of toevoegen. Als een dienst voor u niet van toepassing is of als het maximum aantal toegestane toestemmingsverklaringen voor deze dienst al in gebruik is dan staat de dienst NIET in de lijst.
 6. Selecteer in de keuzelijst 'Type instantie' het soort partij waarvoor u een toestemmingsverklaring wilt aanmaken: een tussenpartij software of een tussenpartij administratief.
  Tussenpartij software: Deze partij levert zelf niet direct inhoudelijke zorg maar is op IT-gebied faciliterend aan de (zorg)aanbieder op grond van een (bewerkers)overeenkomst. Bijvoorbeeld: software service providers en SAAS-aanbieders.
  Tussenpartij administratief: Deze partij levert zelf niet direct inhoudelijke zorg maar is op administratief gebied faciliterend aan de (zorg)aanbieder en neemt taken van de (zorg)aanbieder over op grond van een (bewerkers)overeenkomst. Bijvoorbeeld: servicebureaus en declaranten.
 7. Selecteer in de keuzelijst ‘Geeft toestemmingsverklaring aan’ de tussenpartij software of de tussenpartij administratief. Als die voor de gekozen dienst geen overeenkomst bij VECOZO heeft staat deze NIET in de lijst. Neem in dat geval contact op met uw tussenpartij software of tussenpartij administratief.
 8. Pas indien nodig de einddatum van de toestemmingsverklaring aan. De einddatum mag maximaal 2 jaar in de toekomst liggen en mag niet gelijk of kleiner zijn dan vandaag.
  Klik op de knop ‘Doorgaan’ en lees de disclaimer. Vink het vierkantje bij 'Ik ga akkoord' aan als u de disclaimer gelezen heeft en klik op ‘Opslaan’ om de toestemmingsverklaring aan te maken. 

 

Hoe verleng ik een toestemmingsverklaring?

Wanneer een toestemmingsverklaring gaat verlopen krijgt de contactpersoon 30, 15, 2 en 1 dag(en) voor de verloopdatum een notificatie per e-mail.

Om de einddatum van de toestemmingsverklaring te wijzigen roept u via de knop ‘Mijn toestemmingsverklaringen’ de lijst met afgegeven verklaringen op, en klikt u achter de te wijzigen verklaring op het wijzig-icoon. U kunt dan een nieuwe einddatum tot maximaal 2 jaar in de toekomst vastleggen.

 

Hoe beëindig ik een toestemmingsverklaring?

Om een toestemmingsverklaring in te trekken roept u via de knop ‘Mijn toestemmingsverklaringen’ de lijst met afgegeven verklaringen op en klikt u achter de in te trekken verklaring op het rode stopbord-icoon. Bij de einddatum van de toestemming wordt dan de datum van intrekking ingevuld. Als het een dienst betreft waarvoor maar één toestemmingsverklaring tegelijk actief kan zijn kan vanaf de volgende dag om 00.00 uur een nieuwe toestemmingsverklaring worden toegevoegd.

Als u geen stopbord-icoon ziet is de toestemmingsverklaring door VECOZO aangemaakt na toezending van een formulier door u of uw tussenpartij software. In dat geval kan de verklaring ook alleen door VECOZO worden ingetrokken. U kunt dit aanvragen met behulp van het formulier ‘Intrekken toestemmingsverklaring aan een softwarepartij’. U vindt dit formulier via onderstaande knop. 

Wanneer een toestemming door VECZO wordt ingetrokken kan vanaf 00.00 uur van de volgende dag een nieuwe verklaring worden toegevoegd.

Naar de wijzigingsformulieren

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen gegevens contactpersoon

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten