Hoe kan ik als softwarepartij het Berichtenverkeer Wlz testen?

Antwoord

Als u bent ingelogd op ons portaal, vindt u de aansluit- en ontwikkeldocumentatie via Mijn Diensten > Berichtenverkeer Wlz > Documenten.

Op de test- of acceptatieomgeving wordt gecontroleerd of u Wlz-berichten mag indienen namens de afzender in het bericht. Hiervoor moet een toestemmingsverklaring vanaf de afzender, een geldige praktijk of instellings AGB-code, worden ingeregeld. De VECOZO-contactpersoon van de AGB-code die u gebruikt kan hiervoor een verzoek per e-mail sturen naar softwarehelpdesk@vecozo.nl. Daarin dienen de onderstaande zaken vermeld te worden:

  • De 8-cijferige praktijk AGB-code van de  partij die de toestemming verleent;
  • De Softwarepartij waaraan de toestemming wordt verleend;
  • De omgeving waarop getest gaat worden (test en/of acceptatie);
  • De grondslag waarop getest gaat worden;
  • De dienst waarvoor getest gaat worden.

Op de test- en acceptatieomgeving mogen alleen fictieve persoonsgegevens worden gebruikt.

De inhoudelijke specificaties van de berichten vindt u op het portaal van Zorginstituut Nederland.

Mocht u retourinformatie willen ontvangen, dan kunt u hierover eventueel afspraken over maken met individuele zorgkantoren.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer