Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Notitieverkeer?

Antwoord

Het Notitieverkeer is bedoeld voor instanties met een Wlz-erkenning. Via het Notitieverkeer vindt (beveiligde) aanvullende informatie-uitwisseling over zorgvragen van cliënten plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder.

Om op de VECOZO-website van het Notitieverkeer gebruik te kunnen maken dient u te beschikken over een geldig persoonlijk certificaat met autorisatie voor het Notitieverkeer. Dit is het geval als u na het inloggen een menu Wlz-berichten versturen ziet, met daaronder de optie 'Notitieverkeer'.

U kunt notities ook versturen via een softwareprogramma, mits dit het Notitieverkeer ondersteunt. VECOZO kan u geen advies geven over welk programma het meest geschikt is. Neem hiervoor contact op met uw koepelorganisatie, belangenvereniging of collega’s waarvan u weet dat zij gebruik maken van het Notitieverkeer via een softwarepakket.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer