Hoe archiveer ik een notitie?

Antwoord

Afgehandelde notities die u uit uw postbus 'Ontvangen' of postbus 'Verzonden' wilt verwijderen, maar wel nog wilt bewaren, kunt u archiveren. Dat kan alleen op basis van een periode (een datum vanaf en een datum tot en met), met een minimum periode van één dag. Specifieke notities selecteren en archiveren is niet mogelijk.

Om notities te archiveren kiest u voor 'Berichtenverkeer Wlz > Notitieverkeer', en klikt u bovenaan in het overzichtscherm op het menu 'Archiveer'. Op het daaropvolgende scherm selecteert u de gewenste postbus ('Ontvangen' of 'Verzonden') en de periode waarvan u de notities wilt archiveren. 

Klik vervolgens op de knop 'Archiveer'. De notities worden nu verplaatst naar de postbus 'Archief ontvangen' of de postbus 'Archief verzonden'.

Tijdens het archiveren worden de notities ook automatisch op uw pc opgeslagen in de vorm van een zip-bestand. Dat zip-bestand bevat per notitie een afzonderlijke map. Elke map bevat een PDF-document van de betreffende notitie plus de eventuele bijlage(n) die bij die notitie horen.

  • U kunt maximaal 100 notities in één keer archiveren.
  • Notities die eenmaal zijn gearchiveerd kunnen NIET meer worden teruggezet naar de postbus Ontvangen of de postbus Verzonden. De notities zijn in de archiefpostbussen wel nog individueel te benaderen en indien gewenst nog te beantwoorden. Een eventueel nieuw antwoord daarop verschijnt dan gewoon weer in de postbus 'Ontvangen'.
  • Wilt u reeds gearchiveerde notities nogmaals downloaden naar uw pc, archiveer deze dan nogmaals, vanuit de postbus 'Archief ontvangen' of de postbus 'Archief verzonden'.

Let op: ook de gearchiveerde notities in de postbussen 'Archief ontvangen' en 'Archief verzonden' tellen mee voor de maximaal toegestane grootte van uw postbussen!

Om gearchiveerde notities uit een Archief-postbus te verwijderen selecteert u de gewenste notities in die postbus via de selectie-vierkantjes vooraan elke regel, en klikt u vervolgens op de knop Verwijderen (onder de lijst). De notities worden dan definitief verwijderd.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer