Hoe stel ik e-mailnotificaties voor de dienst Notitieverkeer in?

Antwoord

U kunt op twee manieren aangeven dat u een notificatie per e-mail wenst te ontvangen als er een notitie voor u binnenkomt.

  1. Bij het aanmaken van een notitie kunt u op het indienscherm aangeven of u een notificatie per e-mail wilt ontvangen als er via het notitieverkeer een antwoord op een door uw instantie verzonden notitie komt.

    Als u voor deze optie kiest, wordt de notificatie alleen voor deze specifieke notitie naar dit specifieke emailadres verstuurd.
  1. Als u niet steeds een e-mailadres voor antwoorden wilt invullen en ook bij helemaal nieuwe inkomende notities een notificatie per e-mail wilt ontvangen, dienen bij VECOZO de applicatie-instellingen te worden aangepast. De hoofdcontactpersoon of contactpersoon van uw instantie kan hiervoor een verzoek per e-mail sturen naar de afdeling Support o.v.v. 'Aanpassen applicatie-instellingen Notitieverkeer', met daarbij duidelijk vermeld de AGB-code waar het om gaat, en het gewenste e-mailadres voor de notificaties.

    Deze e-mailnotificaties kunnen alleen op instantie-niveau (AGB-code) worden ingesteld, niet op gebruikersniveau. Er kan dus één e-mailadres worden ingesteld, waarnaar een notificatie wordt gestuurd bij álle nieuw ontvangen notities voor de betreffende AGB-code.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer