Hoe groot mogen mijn notities zijn?

Antwoord

  • In het tekstveld van de notitie kunt u een tekst tot maximaal 4.000 karakters invoeren.
  • U kunt een bijlage toevoegen met een maximale grootte van 4 Mb.
  • De maximale grootte van het aantal notities die per instantie verzonden en ontvangen kunnen worden is 250 Mb per AGB-code.
  • Als u deze limiet overschrijdt, kunt u geen notities meer versturen. U dient dan eerst notities uit een van de postbussen (Ontvangen, Verzonden, Archief ontvangen en/of Archief verzonden) te verwijderen om ruimte te maken. Óók de archief postbussen tellen dus mee voor de maximale grootte!
  • Als u als instantie een machtiging heeft ontvangen om het notitieverkeer voor een onderliggende instelling af te handelen, dan wordt de grootte verdubbeld. Bij één ontvangen machtiging wordt de grootte 500Mb, bij twee ontvangen machtigingen 750Mb, etcetera.
  • De bewaartermijn van notities is (ongeacht in welke postbus ze zitten - dus ook in de archief postbussen) één jaar, daarna worden ze automatisch verwijderd. Sla belangrijke notities daarom bijtijds op in een archief op uw pc via de archieffunctie.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Notitieverkeer