Hoe kan ik het Machtigingenportaal koppelen aan mijn softwarepakket?

Antwoord

Als uw softwarepakket dit ondersteunt kunt u via de 'Instroomservice' de gegevens die in uw eigen informatiesysteem al bekend zijn (verzekerde, verstrekking, gegevens van de eigen instantie en zorgverlener) doorlinken naar het portaal. Deze gegevens hoeven dan niet meer handmatig te worden opgezocht en ingevoerd door de aanvrager, maar worden automatisch ingevuld. Via één druk op de knop in uw informatiesysteem wordt u (na het inloggen op het portaal) direct naar de pagina met het juiste aanvraagformulier op het machtigingenportaal geleid, en kunt u de aanvraag verder afhandelen.

Voor het instromen van de gegevens gebruikt uw softwarepakket een VECOZO systeemcertificaat. Voor het inloggen op het portaal en afronden van de aanvraag is nog steeds een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. Beide certificaten dienen geautoriseerd te zijn voor toegang tot het Machtigingenportaal en dienen te zijn uitgegeven onder dezelfde AGB-code. Die AGB-code dient gelijk te zijn aan de AGB-code die bij het aanvragen van de machtiging bij de praktijk-/instantiegegevens wordt ingevuld. Het is NIET mogelijk om met certificaten onder de ene AGB-code machtigingen voor een andere AGB-code aan te vragen!

De belangrijkste regels bij het gebruik van de instroomservice:

  • Certificaten worden uitgegeven onder een bepaalde instantie. Het gebruikte persoonlijke certificaat en systeemcertificaat moeten zijn uitgegeven onder dezelfde instantie, en moeten beiden autorisatie voor toegang tot het Machtigenportaal hebben.
  • De in de instroom vermelde instantie AGB-code moet gelijk zijn aan de AGB-code van de instantie (van het AGB type ‘praktijk’ of ‘instelling’) waaronder beide certificaten vallen.
  • De in de instroom vermelde zorgverlener AGB-code moet een bestaande zorgverlener AGB-code zijn.
Overzicht mogelijke foutmeldingen

Als de autorisatie van de gebruikte certificaten niet correct is of er (deels) foutieve gegevens worden ingestroomd volgt een foutmelding. De mogelijke foutmeldingen en oorzaken zijn inzichtelijk in onderstaand overzicht.

controlestappen.png

bovenstaande foutmelding controlestappen.png

Als u één van bovenstaande foutmelding(en) krijgt, neemt u contact op met uw betreffende softwareleverancier.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen