Hoe wordt de privacy van patiënten binnen het Machtigingenportaal gewaarborgd?

Antwoord

Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen genomen om de privacy van de patiënten waarvoor een machtiging wordt aangevraagd te waarborgen.

Patiëntgegevens

In de e-mail notificaties worden geen patiëntgegevens genoemd. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de betreffende zorgverzekeraar en zorgaanbieders op de beveiligde omgeving van het Machtigingenportaal. VECOZO medewerkers zien geen patiëntgegevens, aanvragen, samenvattingen, foto’s en andere bijlagen.

Alle patiëntgegevens worden versleuteld opgeslagen in de beveiligde database van VECOZO en kunnen niet buiten het Machtigingenportaal worden ingelezen of doorzocht.

VAGZ Werkwijzer en gedragscode voor zorgverzekeraars

Alle vertrouwelijke informatie wordt door de verzekeraars behandeld op basis van de VAGZ werkwijzer en volgens de gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraar.

Meer informatie hierover leest u hier: VAGZ werkwijzer & Gedragscode

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen