Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Machtigingenportaal?

Antwoord

Om gebruik te kunnen maken van het Machtigingenportaal hebt u een overeenkomst met VECOZO nodig voor uw instantie en hebt u altijd ten minste één persoonlijk certificaat nodig voorzien van de autorisatie voor de dienst Machtigingenportaal.

Instantie niet aangesloten bij VECOZO

Om gebruik te kunnen maken van het Machtigingenportaal hebt u allereerst een overeenkomst met VECOZO nodig voor de betreffende AGB-code behorend bij uw instantie. Hebt u deze overeenkomst met VECOZO nog niet, dan kunt u uw AGB-code aanmelden bij VECOZO.

Aanmeldformulier voor zorgaanbieders ZVW-WLz

 

Wanneer deze aanmelding is voltooid en de overeenkomst is verwerkt, ontvangt de opgegeven en geregistreerde contactpersoon bij VECOZO een persoonlijk VECOZO-certificaat.

Persoonlijk VECOZO-certificaat met autorisatie verkrijgen

Om gebruik te kunnen maken van de dienst Machtigingenportaal, hebt u altijd een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie voor de dienst Machtigingenportaal. Deze autorisatie betreft het indien en raadplegen van Machtigingen.

Wanneer de aanmelding is voltooid en de overeenkomst is verwerkt, ontvangt de opgegeven en geregistreerde contactpersoon bij VECOZO een persoonlijk VECOZO-certificaat.

De contactpersoon van de AGB-code kan de autorisaties op de persoonlijke VECOZO-certificaten beheren. Wanneer de AGB-code toegang geeft tot het Machtigingenportaal kan de autorisatie voor de Machtigingenportaal toegekend worden.

Het beheren van de autorisaties gaat middels Gebruikersbeheer of via Aanvragen en Wijzigen.

Gebruikersbeheer

 

Aanvragen en Wijzigen

 

Gaan er meerdere medewerkers van de dienst Machtigingenportaal gebruik maken? Vraag dan voor iedere medewerker een eigen persoonlijk VECOZO-certificaat met de autorisatie voor de dienst Machtigingenportaal aan.

Het Machtigingenportaal kent twee soorten autorisaties

  1. Machtigingen indienen en raadplegen
  2. Machtigingen raadplegen

Enkel de persoonlijke VECOZO-certificaten die voorzien zijn van de autorisatie om machtigingen in te kunnen dienen, kunnen ook daadwerkelijk de machtigingen indienen. Bij de autorisatie indienen krijgt men automatisch ook de autorisatie raadplegen, zodat men de ingediende machtiging ook kan raadplegen.

Er kan ook gekozen worden om persoonlijke VECOZO-certificaten enkel te voorzien van de autorisatie machtigingen raadplegen, hierbij is het dus niet mogelijk op machtigingen in te dienen maar enkel Machtigingen te raadplegen.

Koppeling met uw Softwarepakket middels een systeemcertificaat

Verschillende softwarepakketten kunnen een koppeling maken met het Machtigingenportaal van VECOZO. Hiervoor is er aanvullend op het VECOZO-persoonlijk certificaat een VECOZO-systeemcertificaat met autorisatie voor deze dienst nodig.

Dit VECOZO-systeemcertificaat kan aangevraagd worden of voorzien worden van de juiste autorisatie middels Gebruikersbeheer. Gebruikersbeheer is enkel toegankelijk middels het persoonlijk certificaat van de geregistreerde contactpersoon bij VECOZO voor uw instantie.

Gebruikersbeheer

 

Voor de daadwerkelijke koppeling van het VECOZO-systeemcertificaat en het softwarepakket verwijzen wij u naar uw softwareleverancier en naar de informatie in de vraag ‘Hoe kan ik het Machtigingenportaal koppelen aan mijn softwarepakket?’

Niet bekend of het persoonlijke VECOZO-certificaat voorzien is van de juiste autorisatie

Wanneer u in het bezit bent van een persoonlijk VECOZO-certificaat, maar niet zeker bent of dit certificaat voorzien is van de juiste autorisatie voor gebruik van de dienst Machtigingenportaal, dan kan de contactpersoon geregistreerd bij uw AGB-code dit ook voor u nakijken via Gebruikersbeheer.

Het persoonlijke VECOZO-certificaat is voorzien van de juiste autorisatie als de autorisatie voor het indienen en raadplegen van Machtigingen aanstaat.

Indien u niet weet wie uw contactpersoon is die geregistreerd staat bij VECOZO voor uw AGB-code, dan kunt u dit gemakkelijk zelf achterhalen.

Wanneer u bent ingelogd met uw persoonlijke VECOZO-certificaat en u klikt rechtsboven op uw naam en gebruikersnummer en kiest voor Mijn Gegevens en vervolgens voor Algemene Instellingen dan ziet u daar de naam van de contactpersoon die geregistreerd staat bij VECOZO voor uw AGB-code.

Indien de geregistreerde contactpersoon van de AGB-code bij VECOZO niet meer werkzaam is binnen de organisatie of de betreffende persoon niet meer de rol van contactpersoon voor VECOZO heeft, kan deze gewijzigd worden middels een aanvraagformulier bij VECOZO.  Zie voor meer informatie de vraag ‘Hoe wijzig ik de contactpersoon?’

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen