Hoe vul ik het aanvraagformulier voor een machtiging in?

Antwoord

Na het kiezen van de diagnose van de verstrekking kunt u de aanvraag invullen. U wordt langs een aantal vragen geleid. Deze vragen zijn opgesteld door de zorgverzekeraar. De vragen bestaan uit open en gesloten vragen waarin u nadere informatie kunt opgeven. Aan de hand van het antwoord wordt de volgende vraag bepaald.

LET OP; de vrije invulvelden mogen GEEN vreemde tekens zoals een punt of komma etc bevatten, dit kan een foutmelding opleveren bij het daadwerkelijk indienen van de machtiging.

aanvraagformulier2.jpg

Door op ‘Wijzig’ te klikken kunt u het antwoord op een eerdere vraag aanpassen. Het kan zijn dat reeds ingevulde vragen worden geannuleerd en opnieuw worden ingesteld.

LET OP! Gebruik NIET de F5, ‘vorige’ of ‘terug’-toets binnen de browser, want de aanvraag wordt dan afgebroken.

Via de knop 'Voorbeeldweergave' kunt u een PDF-bestand genereren en eventueel uitprinten, met daarop de tot dan toe ingevulde vragen en antwoorden.

Bijlage toevoegen

Soms wordt er gevraagd om een document of bijlage toe te voegen als bijlage.
Het totaal van de bijlagen mag niet groter dan 20 Mb zijn. Verklein uw foto’s met een grafisch programma als dit nodig is.

De naam van het bestand mag geen vreemde tekens bevatten, zoals een punt of komma etc. Dit kan een foutmelding geven bij het uploaden.

Klik op ‘Bladeren’ om een bestand op uw pc te selecteren. Kies voor ‘Open’ en klik vervolgens op ‘Add’ in het formulier, zodat de bijlage wordt toegevoegd. Daarnaast is het belangrijk om onder ‘Bladeren’ aan te vinken wat van toepassing is.

 

Prestatiecodes invullen (alleen Mondzorg)

Voor de zorgsoort Mondzorg kunt u als laatste stap de prestatiecodes invullen. Alleen de prestatiecodes die voor de betreffende verstrekking van toepassing zijn worden in een lijst getoond. Een prestatiecode kan maar één keer gekozen worden, maar u kunt het aantal aangeven als de prestatie vaker wordt verricht.

U kunt de lijst met prestatiecodes filteren op code of op (een deel van) de omschrijving van de prestatie.

Bij bepaalde prestaties moeten Materiaal-/techniekkosten ingevuld worden, omdat deze kunnen verschillen per patiënt of behandeling. In de prestatieregel vult u het totaalbedrag in, dus niet de stukprijs.

Als u klaar bent, klikt u op ‘Volgende vraag’.

prestaties-mondzorg2.jpg

Tussentijds opslaan

Een aanvraag kan tussentijds worden opgeslagen via de knop ‘Opslaan’. Er wordt een machtiging ID aan de aanvraag toegekend zodra u deze opslaat. Met behulp van dit ID kunt u de aanvraag op een later tijdstip terugzoeken. U opent de gevonden aanvraag weer door op het blauwe machtiging ID te klikken. Rechtsboven in het scherm verschijnt dan een knop ‘Aanvraag afronden’. Klik hierop om de aanvraag verder te verwerken.

U ontvangt een notificatie om de machtiging af te ronden 7, 14 en 21 dagen nadat u de machtiging hebt opgeslagen. Na 28 dagen wordt de opgeslagen machtiging automatisch verwijderd.

Na het verwijderen van de tussentijds opgeslagen machtiging, wordt hiervan ook een email gestuurd naar u. Deze email wordt verzonden naar het e-mailadres dat geregistreerd staat in het persoonlijk certificaat waarmee u de machtiging bent gestart. 

opslaan%20machtiging.jpg

Aanvraag daadwerkelijk indienen

Als u alle vragen hebt beantwoord en de benodigde gegevens hebt ingevuld of toegevoegd verschijnt een samenvatting van de aanvraag. Controleer of alles juist is en vink daarna ‘Ik ga akkoord aan’. U klikt dan op ‘Indienen’ om de machtigingsaanvraag in te dienen. Het is hierna niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Een foutieve aanvraag dient opnieuw ingediend te worden.

samenvatting2alles.jpg

U krijgt een uniek machtigingsaanvraag ID waarmee u de betreffende machtiging altijd kunt terugvinden. Dit is een ander nummer dan het machtigingsnummer dat later onder andere bij de declaratie van de verstrekking wordt gebruikt. Dit nummer wordt in een later stadium door de zorgverzekeraar toegekend.

Via de knop Download aanvraag kunt u de machtigingsaanvraag downloaden in PDF-formaat en uitprinten voor uzelf of de patiënt.

indienen eind.jpg

Als de aanvraag online wordt afgewezen vanuit de basisverzekering kan de zorgverzekeraar offline constateren dat de verzekerde vanuit de polisvoorwaarden uit de aanvullende verzekering alsnog voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt, en dit via een statuswijziging op het portaal terugkoppelen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen