Hoe vind ik mijn aanvraag en de status hiervan?

Antwoord

Om achter de status van de machtigingsaanvraag te komen kunt u de aanvraag opzoeken via de website. Er zijn verschillende manieren om de aanvraag op te zoeken.

Machtigingsaanvraag opzoeken via website of software

U kunt op onze website zoeken op het unieke Machtigingsaanvraag ID wat u hebt ontvangen na het indienen van de aanvraag. Tevens kunt u zoeken op AGB-code, datum, specialisme en grondslag. U kunt ook zoeken op geboortedatum en BSN, maar niet op andere patiëntgegevens vanwege privacy-redenen.

machtiging opzoeken.jpgHet resultaat van uw zoekopdracht wordt getoond. U kunt in de kolom ‘Machtigingsaanvraagstatus’ zien wat de status van de machtiging is en als u de muis erop houdt dan ziet u een specificatie van de status. Als de zorgverzekeraar de machtiging definitief heeft afgehandeld en goedgekeurd ziet u een Machtigingsnummer staan. Dit hebt u nodig bij in de declaratie van de verstrekking.

machtiging zoek resultaat.jpg

Als u op het unieke Machtigingsaanvraag ID klikt ziet u gegevens van de aanvraag en een samenvattings-Pdf en een Pdf-bestand met alle vragen en ingevulde antwoorden van de aanvraag.

Als uw softwareprogramma gekoppeld is aan het Machtigingenportaal kunt u de machtiging opzoeken in het programma.

Foutmelding als u op ID klikt vanuit notificatiemail

Wanneer u een foutmelding krijgt zodra u op het blauwe ID nummer klikt uit de notificatiemail kan dit onder andere komen doordat uw persoonlijk VECOZO-certificaat niet aanwezig is in de browser die geopend wordt, het VECOZO-persoonlijk certificaat dat in uw browser aanwezig is hoort bij een andere AGB-code of dat het persoonlijk certificaat geen autorisaties heeft voor de dienst Machtingenportaal. De oplossing hiervoor vindt u in de dienst ‘Certificaatbeheer’.

Betekenis statussen van Machtigingsaanvraag

Er zijn na het indienen drie aanvraagstatussen mogelijk:

goedgekeurd.jpg

Goedgekeurd:

de behandeling is online goedgekeurd vanuit de basisverzekering of eventuele aanvullende verzekering op basis van de huidige wet en regelgeving. De verzekeraar zal nog een machtigingsnummer aan de aanvraag toekennen, u ontvangt een notificatie per e-mail als dat gebeurt.

afgewezen.jpg

Afgewezen:

 de aanvraag is online afgewezen vanuit de basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering op basis van de huidige wet- en regelgeving. De zorgverzekeraar kan offline constateren dat de verzekerde vanuit de polisvoorwaarden uit de aanvullende verzekering toch voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt, en dit via het portaal terugkoppelen.

aanvraga ingediend.jpg

Aanvraag ingediend:

de aanvraag kan niet online worden afgehandeld en wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. Over het algemeen wordt het resultaat van deze beoordeling binnen vijf werkdagen via het portaal aan u teruggekoppeld. U ontvangt een notificatie per e-mail zodra de verzekeraar de aanvraag heeft afgehandeld.

Een machtiging is doorgaans geldig tot één jaar vanaf de toegekende ingangsdatum, tenzij de verzekeraar iets anders aangeeft in de beoordeling, of de verzekerde bij de betreffende zorgverzekeraar weg gaat. Als bij de Controle op Verzekeringsrecht (COV) blijkt dat de verzekeraar een toekomstige einddatum van de verzekering heeft ingevuld (dat de verzekerde dus bij de verzekeraar weg gaat) wordt deze einddatum bij de machtigingsaanvraag automatisch overgenomen als einddatum van de machtiging. Daarnaast kan een machtiging komen te vervallen als in de periode waarin de machtiging is afgegeven een poliswijziging plaatsvindt.

Op het moment dat u vragen hebt over de status die aan de machtigingsaanvraag is gegeven, kunt u contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Uitgebreide betekenis Aanvraagstussen en Beoordelingsstatussen van een Machtigingsaanvraag en de bijbehorende dekking

Een machtigingsaanvraag kan op het portaal vanaf het moment van aanvragen verschillende statussen hebben:

 

opgeslagen.jpg Opgeslagen

 

De aanvraag is tijdelijk opgeslagen (maar nog niet via het portaal indiend!).

 

aanvraga ingediend.jpg Aanvraag ingediend

 

De aanvraag is ingediend en in behandeling bij de zorgverzekeraar voor de basisverzekering of aanvullende verzekering.

 

aanvraga ingediend.jpg wacht op informatie van zorgverlener

 

De zorgverzekeraar heeft bij de zorgverlener om meer informatie gevraagd en wacht op antwoord.

 

aanvraga ingediend.jpg wacht op informatie van verzekerde

 

De zorgverzekeraar heeft bij de verzekerde om meer informatie gevraagd en wacht op antwoord.

 

aanvraga ingediend.jpg wacht op informatie van zorgverlener en verzekerde

 

De zorgverzekeraar heeft bij de zorgverlener en de verzekerde om meer informatie gevraagd en wacht op antwoord.

 

aanvraga ingediend.jpg verzekerde opgeroepen op spreekuur

 

De zorgverzekeraar heeft de verzekerde opgeroepen op het spreekuur.

 

aanvullende informatie ontvangen.jpg Aanvullende informatie ontvangen

 

De zorgverzekeraar heeft de bij de zorgverlener of verzekerde opgevraagde extra informatie ontvangen.

 

ingetrokken.jpg Ingetrokken

 

De machtigingsaanvraag is ingetrokken door de aanvrager.

 

vervallen.jpg Vervallen

 

De machtigingsaanvraag is geannuleerd door de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld om dubbel geregistreerde machtigingen te voorkomen).

 

vervallen.jpg Aanvraag automatisch   beëindigd

 

De openstaande machtigingsaanvraag is automatisch beëindigd omdat er in de afgelopen 12 maanden geen statuswijziging heeft plaatsgevonden.

Wanneer de machtigingsaanvraag de status “Aanvraag beoordeeld” heeft, krijgt de aanvraag een beoordelingsstatus. Een machtingsaanvraag kan online (door het portaal) of Offline (door de zorgverzekeraar) worden beoordeeld. De beoordeling vindt plaats vanuit de basisverzekering en indien van toepassing vanuit de aanvullende verzekering(en), en kan tot de volgende tussen- of eindstatussen leiden:

 

wacht op informatie.jpg Inhoudelijk goedgekeurd vanuit de basisverzekering, niet beoordeeld vanuit de aanvullende verzekering

 

Er zal een machtiging worden afgegeven vanuit de basisverzekering, maar de zorgverzekeraar moet de aanvraag eerst nog beoordelen op eventuele beperkende voorwaarden (kosten).

 

wacht op informatie.jpg Inhoudelijk goedgekeurd vanuit de basisverzekering (geen aanvullende verzekering aanwezig)

 

Er zal een machtiging worden afgegeven vanuit de basisverzekering, maar de zorgverzekeraar moet de aanvraag eerst nog beoordelen op eventuele beperkende voorwaarden (kosten).

 

wacht op informatie.jpg Inhoudelijk goedgekeurd vanuit de aanvullende verzekering, afgewezen vanuit de basisverzekering

 

Er zal een machtiging worden afgegeven vanuit de aanvullende verzekering, maar de zorgverzekeraar moet de aanvraag eerst nog beoordelen op eventuele beperkende voorwaarden (kosten).

 

goedgekeurd.jpg Goedgekeurd vanuit de basisverzekering

 

Er is een machtiging afgegeven, vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering.

 

goedgekeurd.jpg Goedgekeurd vanuit de aanvullende verzekering, afgewezen vanuit de basisverzekering

 

Er is een machtiging afgegeven, vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering.

 

gedeeltelijk%20goedgekeurd.jpg Goedgekeurd met beperkende voorwaarden vanuit de basisverzekering

 

Er is een machtiging afgegeven, vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering volgens de in de machtiging aangegeven voorwaarden.

 

gedeeltelijk%20goedgekeurd.jpg Goedgekeurd met beperkende voorwaarden vanuit de basisverzekering en afgewezen vanuit de aanvullende verzekering

 

Er is een machtiging afgegeven, vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering volgens de in de machtiging aangegeven voorwaarden.

 

gedeeltelijk%20goedgekeurd.jpg Goedgekeurd met beperkende voorwaarden vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering

 

Er is een machtiging afgegeven, vergoeding vindt plaats volgens de in de machtiging genoemde voorwaarden.

 

gedeeltelijk%20goedgekeurd.jpg Goedgekeurd met beperkende voorwaarden vanuit de basisverzekering, tevens vergoeding volgens polisvoorwaarden aanvullende verzekering

 

Er is een machtiging afgegeven, vergoeding vindt plaats volgens de in de machtiging genoemde voorwaarden.

 

gedeeltelijk%20goedgekeurd.jpg Goedgekeurd met beperkende voorwaarden vanuit de aanvullende verzekering, maar afgewezen vanuit de basisverzekering

 

Er is een machtiging afgegeven, vergoeding vindt plaats volgens de in de machtiging genoemde voorwaarden.

afgewezen.jpg  

Afgewezen vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering

 

De aanvraag is zowel vanuit de basisverzekering als vanuit de aanvullende verzekering afgewezen. De behandeling komt niet aanmerking voor vergoeding.

afgewezen.jpg

Afgewezen vanuit de basisverzekering, niet beoordeeld vanuit de aanvullende verzekering

 

De aanvraag is afgewezen uit de basisverzekering. Op de aanvullende verzekering is niet beoordeeld.

afgewezen.jpg

Afgewezen vanuit de basisverzekering (geen aanvullende verzekering aanwezig)

 

De aanvraag is afgewezen uit de basisverzekering. De verzekerde heeft geen aanvullende verzekering op basis waarvan de de aanvraag nog kan worden beoordeeld.

afgewezen.jpg

Afgewezen vanuit de basisverzekering, maar wel vergoeding volgens polisvoorwaarden aanvullende verzekering

 

De aanvraag is afgewezen uit de basisverzekering. De verzekerde komt echter wel in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.

in%20behandeling.jpg

Bij de zorgverzekeraar in behandeling voor de basisverzekering

 

Nog niet beoordeeld.

in%20behandeling.jpg

Bij de zorgverzekeraar in behandeling voor de basisverzekering (geen aanvullende verzekering aanwezig)

 

Nog niet beoordeeld. Wel is bekend dat de verzekerde geen aanvullende verzekering heeft.

in%20behandeling.jpg

In behandeling voor de aanvullende verzekering, maar afgewezen vanuit de basisverzekering

 

De aanvraag is afgewezen vanuit de basisverzekering, maar de zorgverzekeraar gaat de machtiging nog beoordelen vanuit de aanvullende verzekering.

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen