Wat heeft VECOZO nodig om de terugkoppelingen van zorgverzekeraars naar mijn eigen webservice te sturen?

Antwoord

Via de koppeling met uw informatiesysteem worden alle statuswijzigingen en aanvullende gegevens automatisch overgenomen, zodat u daarin altijd over de actuele status van elke machtigingsaanvraag beschikt. In dat geval hoeft u niet meer naar het Machtigingenportaal om een machtigingsaanvraag op te zoeken. Ook hebben medewerkers die géén machtigingen hoeven aan te vragen maar alleen machtigingen moeten kunnen raadplegen geen certificaat nodig, ze hoeven daarvoor niet meer op het VECOZO-portaal te zijn.

Instanties die gebruik willen maken van de koppeling (webservice) dienen deze zelf te ontwikkelen; VECOZO kan hierbij geen ondersteuning bieden. Voor de koppeling (webservice) dient poort 443 gebruikt te worden, en dienen i.v.m. de noodzakelijke broker-instellingen een aantal gegevens aan VECOZO doorgegeven te worden:

  • de AGB-code en naam van de instantie waarvoor de broker moet worden ingesteld;
  • de datum waarop de broker online moet worden gezet;
  • de versie van de webservice voor terugkoppelingen: V3;
  • de endpoint (URL) van de webservice;
  • SOAP versie: 1.1 of 1.2;
  • MTOM: ja of nee;
  • een e-mailadres waar notificaties m.b.t. foutmeldingen van de webservice naartoe kunnen worden verstuurd.

De bovenstaande gegevens dienen te worden doorgegeven via het ‘Formulier aflevermethode’. De contactpersoon van uw organisatie kan dit opvragen via support@vecozo.nl. Belangrijk daarbij is dat het formulier wordt opgevraagd en geretourneerd vanuit het bij VECOZO geregistreerde e-mailadres van de contactpersoon.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen