Welke verstrekking kan ik via VECOZO bij welke Zorgverzekeraar aanvragen?

Antwoord

Het is mogelijk om op de website (via het mogelijkhedenscherm) te controleren voor welke behandelingen een machtiging nodig is en voor welke verstrekking een Machtiging aan te vragen is bij een bepaalde zorgverzekeraar via VECOZO.

Limitatieve lijsten

In de limitatieve lijsten staat vermeld voor welke behandelingen een machtiging nodig is. In deze lijsten vindt u de prestatiecodes die aangevraagd moeten worden per behandeling. De limitatieve lijsten zijn per zorgsoort onderverdeeld en u vindt deze hier;

Medisch Specialistische Zorg
Kaakchirurgie
Mondzorg

 

Mondzorg Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Mogelijkhedenscherm

In het mogelijkhedenscherm kunt u zien welke aanvragen u bij een bepaalde zorgverzekeraar via VECOZO kunt indienen. U kunt controleren of dit mogelijk is door de betreffende zorgverzekeraar, uw zorgverlenerssoort en de gewenste verstrekking in te vullen. Als u de machtiging bij de geselecteerde zorgverzekeraar niet via het portaal kunt aanvragen, dan krijgt u hier een melding van. Neem dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar voor de alternatieve handelswijze.

Naar Mogelijkhedenscherm

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen