Ik heb een vraag over de beoordeling van mijn machtiging, waar moet ik zijn?

Antwoord

Er zijn verschillende controles in de formulieren gebouwd. Het kan zijn dat u meteen een beoordeling krijgt te zien die is bepaald vanuit de beslisboom die achter het formulier zit, of dat de zorgverzekeraar de aanvraag persoonlijk heeft beoordeeld. U ziet de beoordeling terug als u de machtigingsaanvraag opzoekt.

VECOZO is nooit de partij die de machtigingsaanvragen beoordeelt. De betreffende zorgverzekeraar waarnaar u de machtigingsaanvraag hebt toegestuurd beoordeelt dit wel. Wij adviseren u daarom om contact op te nemen met de betreffende zorgverzekeraar om uw vraag te stellen.

Bezwaar maken op uitkomst

Het is mogelijk om bij een zorgverzekeraar schriftelijk bezwaar te maken tegen de uitkomst van een machtigingsaanvraag. Het is hierbij wel belangrijk dat de verzekerde de brief met de afwijsreden afwacht voordat er bezwaar wordt ingediend. Deze brief is namelijk de definitieve beoordeling op basis van de Zorgverzekeringswet en eventuele voorwaarden uit de Aanvullende Verzekering of Tandverzekering in kwestie.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen