Wat zijn JVC’s en wat houden de controles in?

Antwoord

Sinds 13 maart 2017 is er een nieuwe controlefunctie, namelijk de Juistheid- en Volledigheidscontroles (JVC’s). Deze controles zorgen ervoor dat er geen onvolledige en onjuiste aanvragen kunnen worden aangeleverd bij de zorgverzekeraar. De JVC’s zijn gebaseerd op de tariefbeschikking tandheelkunde van de NZa en doelmatigheidsoverwegingen.

Let op: deze controles vinden enkel plaats op het portaal van VECOZO en dus niet binnen uw eigen softwarepakket met de instroomservice. De controles vinden plaats op de onderstaande formulieren;

  • M01 (Implantaten in de edentate bovenkaak);
  • M02 (Implantaten in de edentate onderkaak);
  • M10 (Vervanging mesostructuur en/of opvullen of repareren van bestaand klikgebit tandarts);
  • M15 (Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten bovenkaak);
  • M16 (Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten onderkaak);
  • M17 (OPT of fluoride bij jeugd).
Voordelen
  • Uw aanvraag wordt eerder direct goedgekeurd in plaats van dat deze ter beoordeling naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd;
  • U ontvangt op het portaal meteen een terugkoppeling over bijvoorbeeld een onjuist aangevraagde combinatie van prestaties, en de oplossing;
  • U hoeft minder vaak aanvullende informatie aan te leveren;
  • U hoeft in veel gevallen uw aanvraag niet meer in te trekken en opnieuw in te dienen om een nieuwe kostenbegroting aan te leveren.
Toelichting betekenis van de controles

JVC

Toelichting

Mag niet met 

Deze controle bevat combinaties van prestatiecodes die niet samen aangevraagd mogen worden.
Voorbeeld: de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de J15 niet met de J12 en/of J13 mag aanvragen.

Verplicht met

Deze controle bevat combinaties van prestaties die verplicht met elkaar aangevraagd moeten worden. Voorbeeld: de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de J20 niet zonder de J33 en/of J97 mag aanvragen.

Min-max

Deze controle bevat het minimum en maximum toegestane aantal van prestatiecodes.
Voorbeeld: de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de J01 maximaal 1x per implantaatbehandeling in de bovenkaak mag aanvragen.

Gecombineerde max

Deze controle bevat het gecombineerde maximum van meerdere prestatiecodes.
Voorbeeld: de implantaatbehandeling in de bovenkaak waarbij u de combinatie X22 en de X25 maximaal 3 keer mag aanvragen.

U hoeft na de Juistheid- en Volledigheidscontroles de machtigingsaanvraag niet helemaal opnieuw in te vullen; de prestatiecodes kunnen meteen aangepast worden.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen