Hoe lang is een Machtiging geldig?

Antwoord

Een machtiging is doorgaans geldig tot één jaar vanaf de toegekende ingangsdatum, tenzij de zorgverzekeraar iets anders aangeeft in de beoordeling, of de verzekerde bij de betreffende zorgverzekeraar weg gaat. Een ingediende machtiging kan niet verlengd worden, hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Als bij de Controle op Verzekeringsgegevens (COV) blijkt dat de zorgverzekeraar een toekomstige einddatum van de verzekering heeft ingevuld (dat de verzekerde dus bij de verzekeraar weg gaat) wordt deze einddatum bij de machtigingsaanvraag automatisch overgenomen als einddatum van de machtiging. Daarnaast kan een machtiging komen te vervallen als in de periode waarin de machtiging is afgegeven een poliswijziging plaatsvindt.

De bewaartermijn van machtigingen op het VECOZO-portaal is twee jaar. De bijlagen die aan een aanvraag zijn toegevoegd (foto's, verklaringen etc.) worden na één jaar verwijderd. Wilt u de gegevens langer kunnen raadplegen, dan kunt u deze downloaden en opslaan. 

Onafhankelijk van de diverse statussen kan een zorgverzekeraar een einddatum aan een machtiging toekennen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de polisvoorwaarden of het overlijden van de verzekerde. Deze einddatum kan zowel in het verleden als in de toekomst liggen. Als de einddatum valt vóór de datum waarop u de machtiging raadpleegt zal de einddatum in rood worden getoond.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Machtigingsaanvraag indienen en beheren

Softwarepartijen