Ik wil een wachtwoord instellen tijdens het installeren/verlengen, maar krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?

Antwoord

Het wachtwoord wat u hier kiest moet voldoen aan de wachtwoordeisen. Wanneer het wachtwoord niet voldoet aan de wachtwoordeisen krijgt u een foutmelding. Het nieuwe wachtwoord moet bestaan uit:

  • Minimaal acht karakters
  • Maximaal vierenzestig karakters
  • Minimaal één kleine letter
  • Minimaal één hoofdletter
  • Minimaal één cijfer
  • Minimaal één leesteken

De volgende leestekens worden geaccepteerd:

- _! $ % & ‘ . = / \ : < > | ? @ [ ] ^ ` { } ~

Daarnaast mag het wachtwoord niet het veertiencijferige gebruikersnummer bevatten en niet gelijk zijn aan vijf eerder gebruikte wachtwoorden voor dit certificaat.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Installeren/verlengen

Back-up maken/terugplaatsen

Inloggen/wachtwoord

Geblokkeerd/Verlopen/Verwijderd

Gebruikersbeheer

Testomgeving