Let op! Het is op dit moment erg druk bij onze afdeling Support. De wachttijd kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Meer weten?

Heb ik nog toegang tot VECOZO na een faillissement, fusie of overname?

Antwoord

Is uw overeenkomst met VECOZO door een faillissement, surseance van betaling, fusie of overname beëindigd of opgezegd, dan kunt u of kan uw bewindvoerder/curator de overeenkomst verlengen. Dit geeft u ruimte en tijd om de administratie af te ronden. De diensten waarvoor een verlenging van de overeenkomst mogelijk is, inclusief de termijnen, vindt u in onderstaande tabel.

Na het verstrijken van onderstaand(e) termijn(en) worden uw VECOZO-certificaten automatisch ingetrokken en wordt uw overeenkomst met VECOZO beëindigd. Als een tweede en/of derde verlengingstermijn mogelijk is waarvan u gebruik wilt maken, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op door een e-mail te sturen naar administratie@vecozo.nl Vermeld hierbij de reden waarom u gebruik wenst te maken van verlenging.

Bekijk ook onze factsheet over Beëindiging, Fusie, Overname of Faillissement

De verlengingstermijnen per dienst zijn gebaseerd op afspraken met onze opdrachtgevers. Bij eventuele wijzigingen in deze afspraken, publiceren wij zo spoedig mogelijk de nieuwe verlengingstermijnen.

Dienst

VECOZO stelt de dienst ter beschikking namens:

Standaard termijn

1e verlengingstermijn

(uitsluitend op uw verzoek)

2e verlengingstermijn

(uitsluitend op uw verzoek)

Berichtenverkeer Jeugdwet

Gemeente(n)

6 maanden

6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met de betreffende gemeente(n).

Berichtenverkeer Wmo

Gemeente(n)

6 maanden

6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met de betreffende gemeente(n).

Controle op Verzekeringsgegevens (COV)

Zorgverzekeraars

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met zorgverzekeraars

Financiële verantwoording forensische zorg (FVFZ)

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met DJI

Plaatsing en uitvoering forensische zorg

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met DJI

Machtigingenportaal

Zorgverzekeraars en/of zorgkantoren

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met zorgverzekeraars

VSP-EDP

Zorgverzekeraars en/of zorgkantoren en/of DJI

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met zorgverzekeraars

VSP-INFO

Zorgverzekeraars

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met zorgverzekeraars

VSP-Wlz

Zorgkantoren

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met zorgverzekeraars

Wlz raadpleegfunctie

Zorgkantoren

DBC/Zorginstelling**:

12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/Instelling: 6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met zorgverzekeraars

Zorginkoopportaal

Zorgverzekeraars

DBC/Zorginstelling**: 12 maanden

 

Overige: 6 maanden

(geen) DBC/instelling: 6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met zorgverzekeraars

ION

Stichting ION

Aanvraag via VECOZO,  wij treden voor u in overleg met Stichting ION

 

 

E-facturatie

UWV

6 maanden

Aanvraag via VECOZO, wij treden voor u in overleg met het UWV

n.v.t.

* Afhankelijk of u declareert bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en/of zorgverzekeraars en/of zorgkantoren.

** Dit betreft de instellingen beginnend met AGB-code zorgsoort: 03 (medische specialisten), 06 (ziekenhuizen), 11 (tandarts – specialisten (mondziekten en kaakchirurgie), 19 (audiologische centra), 22 (zelfstandige behandelcentra), 34 (trombosediensten), 41 (beheerstichtingen verpleging, verzorging en thuiszorg), 42 (verzorgingstehuizen), 45 (verpleeginrichting voor somatische ziekten), 46 (verpleeginrichting voor psycho-geriatrische patiënten) en 75 (thuiszorginstellingen). 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen en/of beëindigen ondernemingsgegevens en AGB-code

E-mailadressen en notificaties

Klachten